Share the Journey – projekt pro sblížení s migranty

Díky kultuře setkání můžeme nalézt cestu k míru“ – píše kardinál Luis Antonio Tagle v listu vybízejícím farní, diecézní i národní charity k zapojení do kampaně nazvané Share the Journey, kterou papež František zahájí při generální audienci ve středu 27. září. Předseda Caritas Internationalis vysvětluje, že jejím cílem je podporovat kulturu setkání ve společnosti, zejména v současné době nucených migrací, které se citelně dotýkají jak opouštěných zemí, tak i těch, do nichž migranti přicházejí.

Kampaň „Share the Journey“ chce sloužit lepšímu porozumění důvodům vedoucím k migraci. Kardinál Tagle vybízí všechny členy Charity ke spojení rukou i srdcí ve vytváření lidského řetězu lásky a milosrdenství. „Opět je potřeba objevit onu hlubokou biblickou myšlenku, že Bůh je hostem“ a že „když otevíráme srdce pro migranty a uprchlíky, přijímáme Krista“ – píše ve svém listu předseda Caritas Internationalis.

„Chceme připomenout nejenom křesťanům, ale celému světu přikázání našeho Pána, který vždy chová v srdci ty nejzranitelnější. Vidíme to také ve Starém zákoně, kde se mluví o vdovách, sirotcích a cizincích. V 25. kapitole Matoušova evangelia Kristus říká, že v nich je přítomen. Pán je přítomen v cizincích… Jde tedy o to humanizovat fenomén migrace. Migranti nejsou statistiky, nejsou čísla, nýbrž lidé.“

Reklama

 

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas generální sekretář této instituce zastřešující 160 charitativních organizací z téměř všech zemí světa mluví o nadějích spojovaných s touto kampaní. Hovoří Michel Roy:

„Hlavním úkolem je vytvořit atmosféru, díky níž členové jednotlivých komunit, jak na úrovni jednotlivců tak i kolektivní, učiní krok směrem k druhému, k migrantovi. Nemluvíme o migrantech odcházejících z ekonomických důvodů, nýbrž o jednolivých lidech, protože kontakt, zkušenost, kterou máme také díky chudým pomáhá ve změně pohledu, srdce a smýšlení. Dovoluje nám pochopit, že za jednotlivým člověkem se skrývá příběh utrpení,“ říká generální sekretář Caritas Internationalis.

 

Zdroj: Radio Vaticana Foto: Picserver.com

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář