ŠKOLA VNITŘNÍHO UZDRAVENÍ EXPLORE 2024

Jste křesťanem krátce nebo už delší dobu? Touží Vaše srdce po opravdovém spojení s Bohem? Chcete ještě více objevit velikost jeho lásky? Jste ochotni mu dát svolení proměnit a uzdravit Váš život? Leží Vám na srdci pomoci v těchto oblastech ostatním?

Pokud ano, zveme Vás na druhý ročník školy vnitřního uzdravení Explore.

Jedná se o dvouletou sérii víkendových kurzů, jejíchž cílem je projít společně cestou osobní proměny a růstu a prohloubení svého vztahu s Bohem. Absolventi také získají nástroje, jak vést k uzdravení a k učednictví ostatní. 

Druhý běh školy Explore v ČR byl zahájen v lednu 2023 prvním ročníkem – Explore A, v lednu 2024 se otevírá 2. ročník – Explore B. Můžete se přihlásit i pokud jste nestudovali 1. ročník a ten si pak případně doplnit. Je také možné se přihlásit pouze na jednotlivý víkend nebo víkendy, které Vás zaujmou. Přehled témat Explore B a termíny konání najdete zde.

PROČ ZVOLIT TUTO ŠKOLU?

EXPLORE znamená prozkoumávat nebo objevovat, a to je přesně to, co na jednotlivých víkendech děláme. Společně se zaměřujeme na jedno téma a zkoumáme ho z biblického hlediska, díváme se, zda je našepřesvědčení a chování v souladu s Boží pravdou, a s Boží pomocí odstraňujeme překážky, které nám brání na této pravdě stát a být v dané oblasti zdraví a svobodní. 

Nabízíme tedy jedinečné propojení biblického vyučování s praktickou aplikací. Každý víkend obsahuje 6 vyučovacích jednotek, prostor k osobní reflexi v Boží přítomnosti, společné i osobní modlitby cílené na osvobození, uvolnění a proměnu, skupinovou diskuzi a uctívání. 
Ke každému tématu dostanete skripta zahrnující i pracovní část s aktivitami, otázkami a citáty z Bible, které Vám pomohou růst a přijímat od Pána i ve Vašem osobním čase. Kurzy vyučují jak čeští, tak zahraniční lektoři.

Školu pořádá mezinárodní služba Ellel Ministries, která byla založena v roce 1986 ve Velké Británii a v České republice působí od roku 2014. Naším cílem je zvěstovat Ježíšovu lásku, která přináší spasení, uzdravení a svobodu. Stavíme na verši v Lukáši 9, 11, kde je napsáno, že Ježíš lidi přijal, učil je o Božím království a uzdravoval všechny, kteří to potřebovali. Věříme, že Ježíš může skrze své učedníky pokračovat v díle uzdravování i dnes, pokud lidi přijímáme a učíme je biblickým pravdám o Božím království.

JAK PROBÍHÁ JEDNOTLIVÝ VÍKEND/KURZ EXPLORE?

Kurz probíhá v Praze, vždy první víkend v měsíci. Začíná v pátek 19:30 – 21:00 uctíváním a prvním vyučovacím blokem. Dalších 5 vyučovacích bloků a ostatní části programu probíhají v sobotu 9:00 – 19:45. Přihlášku a další informace najdete zde: https://www.ellel.cz/explore/

Rádi Vás uvidíme, pokud se rozhodnete přijet, a bude nám ctí společně projít rokem 2024.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář