Slováci žiadajú Sudán o amnestiu pre Petra Jaška

 

Bratislava, 17. februára 2017 – Petícia so 400 000 podpismi na záchranu Petra Jaška odsúdeného na 23,5 roka väzenia v Sudáne bola odovzdaná významnému adresátovi. Nezisková organizácia CitizenGO ju 15. februára 2017 za účasti ďalších diplomatov zo Slovenska odovzdala veľvyslancovi Sudánu pre Slovenskú republiku vo Viedni, pánovi Mohamedovi H. H. Zarougovi.

Petr Jašek, český humanitárny pomocník, v decembri 2015 odovzdal v Sudáne príspevok 5 000 dolárov na liečbu vážne zraneného Alího Omara, ktorý na študentskej demonštrácii v Darfure utrpel vážne popáleniny. Sudánske trestné orgány vyhodnotili tento dar ako príspevok na financovanie rebelských hnutí a zároveň Jaška obvinili z protištátnej činnosti, špionáže a ďalších trestných činov. V januári 2017 bol Petr Jašek uznaný vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsúdený na 23,5 roka väzenia a peňažný trest 100 000 sudánskych libier (cca 15 000 EUR). Pre päťdesiatnika pána Jaška v podmienkach sudánskeho väzenia tento trest znamená doživotie.

Česká diplomacia, pre ktorú je prepustenie Jaška veľkou prioritou a od začiatku sa v jeho prípade intenzívne a na najvyššej úrovni angažuje, je presvedčená, že uvedené súdne rozhodnutie nenachádza oporu v zisteniach skutkového stavu.

Nezisková organizácia CitizenGO na Slovensku pripravila na záchranu Petra Jaška petíciu, ktorú v priebehu pár týždňov podpísalo 40 000 Slovákov. Petícia bola následne preložená do 11 jazykov a podporilo ju 400 000 ľudí z celého sveta. Petícia bola primárne adresovaná Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva v Ženeve a v novembri 2016 ju osobne prevzal riaditeľ úradu OSN pre Ameriku, Európu a Áziu, pán Gianni Magazzeni.

Druhým adresátom bola sudánska vláda a jej zastúpenia. Sudánsky veľvyslanec pre Slovenskú republiku vo Viedni, bol prvým zástupcom sudánskej vlády, ktorý petíciu osobne prijal. Odovzdanie sa uskutočnilo tento týždeň vo Viedni za účasti bývalého veľvyslanca v Bulharsku, Lotyšsku a pri Svätej stolici, pána Jozefa Draveckého; právnika a prezidenta Inštitútu pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z. – Martina Dilonga a riaditeľky CitizenGO pre Slovensko – Miriam Kuzárovej.

Napriek tomu, že nešlo o návštevu oficiálnych zástupcov Slovenskej republiky, ale o stretnutie zorganizované neziskovou organizáciou s mandátom 400 000 signatárov, veľvyslanec hostí privítal na najvyššej úrovni. Prijatie sa konalo v otvorenej a konštruktívnej atmosfére a trvalo dlhšie ako bolo plánované.

Slovenskí delegáti veľvyslanca informovali o iniciatívach na oslobodenie pána Jaška a požiadali o nájdenie riešenia, ktoré by viedlo k jeho prepusteniu a v prípade, že štandardné právne kroky nepovedú k jeho oslobodeniu, požiadali veľvyslanca, ktorý zastupuje hlavu štátu, aby bola Petrovi Jaškovi udelená milosť.

Martin Dilong poukázal aj na to, že o prepustenie Petra Jaška a jeho spoločníkov sa aktívnou formou diplomacie usiluje Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete.

Veľvyslanec delegátov ubezpečil, že sudánsku vládu a prezidenta Sudánu  bude o stretnutí podrobne informovať.

Jozef Dravecký na záver dodáva: „Som rád, že som svojimi skúsenosťami mohol pomôcť mimovládnej organizácii CitizenGO v dobrej veci, aj keď už nezastupujem Slovensko ako diplomat a vie to aj sudánska strana.“

Martin Dilong stretnutie hodnotí nasledovne: “Je veľmi dôležité hľadať riešenia, ktoré povedú k prepustenia Petra Jaška a jeho spoločníkov. O jeho prepustenie sa aktívne snažia mnohí. Verím, že úsilie českej diplomacie, advokátov, ktorí zastupujú Petra Jaška, osobitného vyslanca  EÚ pre náboženskú slobodu Jána Figeľa a hlas viac ako 400 000 ľudí z rôznych krajín bude vypočutý. Osobne si želám, aby Peter Jašek a jeho spoločníci mohli byť, čím skôr na slobode a radostne objali svojich najbližších – manželku a deti.“

Miriam Kuzárová stretnutie so veľvyslancom Zarougoum zhodnotila slovami: „Po rozhovore so sudánskym veľvyslancom vo Viedni naša nádej v prepustenie Petra Jaška ešte vzrástla. Veríme, že sa nájde právnické alebo politické riešenie, ktoré povedie k jeho návratu domov.“

Link na petíciu na záchranu Petra Jaška, ktorú podpísalo 400 000 občanov z celého sveta: http://citizengo.org/sk/pr/38431-zachranme_Petra_Jaska

Zdroj: Tisková zpráva
Foto: Martin Dilong

Foto 1: Zľava doprava: Jozef Dravecký, bývalý veľvyslanec v Bulharsku, Lotyšsku a pri Svätej stolic; Mohamed H. H. Zaroug, sudánsky veľvyslanec, Miriam Kuzárová, riaditeľka CitizenGO pre Slovensko, Martin Dilong, právnik a diplomat.

Foto 2: Miriam Kuzárová, riaditeľka CitizenGO pre Slovensko pred Sudánskou ambasádou pre SR vo Viedni s CD so 400 000 podpismi na záchranu Petra Jaška, ktoré bolo následne odovzdané sudánskemu veľvyslancovi.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář