Služba žen v církvi? Křesťanka založila 80 sborů, protože jí nikdo neřekl, že nemůže

Jakarta – Ženy, které doufají ve stejné postavení a příležitosti v církvi jako muži, by měly být připraveny na „dlouhou cestu,“ řekla Amanda Jacksonová na setkání Světové evangelikální aliance.

Ve své přednášce uvedla, že vzájemné naslouchání je klíčem ke změně srdce a mysli a že muži a ženy s odlišnými názory na službu žen v církvi by se měli zaměřit na oblasti konsensu, aby pokročili v debatě kupředu.

Účastníci kongresu potvrdili prohlášení, v němž uznali, že církev nebyla vždy „povzbuzujícím nebo dokonce bezpečným místem pro ženy a dívky, které jsou Bohem milované a přijaté.“

„Uznáváme, že ženy, které mají sloužit jako vůdčí osobnosti globální církve, jsou limitované, což mnohým zabránilo v tom, aby svými dary přispívaly ke službě v církvi,“ uvádí se podle Christian Today v dokumentu.

„Uznáváme, že církev hluboce ublížila mnoha ženám a dívkám a neslyšela ani neuznávala jejich bolest.“ Prohlášení evangelikálů končí výzvou k „přípravě žen a dívek, aby se mohly ujmout vedoucích pozic v církvi a v širší společnosti.“

Jacksonová uvítala výsledek hlasování a uvedla, že ačkoli bylo snadné se zaměřit na oblasti neshod, chtěla, aby výsledky tohoto prohlášení vedly k jednotě. „Vždy najdeme slova a termíny, které se nám nelíbí,“ řekla. „Ale najdeme věci, na kterých se můžeme dohodnout, a můžeme společně pokračovat.“ Vyjádřila naději, že se muži nebudou cítit ohroženi tímto prohlášením.

Pokud jde o to, jak by WEA mohla reagovat na výzvy uvedené v prohlášení, řekla, že je potřebné vést dialog a naslouchat zkušenostem žen.

„Pokud začnete s biblickými verši a teologickými pozicemi, nepomůže to. Naslouchání příběhům žen, naslouchání jejich zkušenostem je opravdu zásadní, protože z toho přichází touha učinit kroky vpřed,“ poznamenala Jacksonová.

V neděli některé delegátky vyjádřily zklamání, že při volbách do mezinárodní rady WEA do 15 pozic byly vybrány pouze tři ženy.

Jacksonová navrhla, že pronásledovaná církev by mohla být pozitivním modelem, pokud jde o posílení postavení žen.

„Když navštívím církve v místech, kde je pronásledování, existuje mnohem větší ochota vyzkoušet něco radikálního a je možné vidět ženy ve vedení, protože musí; protože nemůžete jít ven a hlásat evangelium svobodně, uděláte to uvnitř domů, kde ženy budou mluvit o své víře,“ řekla.

„Nedávno jsem se setkala s jednou starší paní v Uzbekistánu, která za svého života založila více než 80 sborů mezi Tatary. Tato křesťanka vstoupila do Boží služby, protože jí nikdo neřekl, že to nemůže dělat.“

„Na Blízkém východě, v Indonésii, kdekoli je církev mladá, jsou ve vedení ženy, které pouze používají své nadání. A byla by to tragédie, kdyby jim bylo řečeno, ach, to nesmíte dělat.“

Řekla, že doufá, že v době, kdy bude příští valné shromáždění WEA, bude služba žen v církvi „mnohem menším problémem.“

 

-mn-  Datum: 14. listopadu 2109  Foto: WEA – Amanda Jacksonová

Tags: ,,,,

14 Komentáře

 1. Já nevím, tyto ženy by asi měly přibrzdit. „Žena bude spasena jako matka“, což jestli rozumím správně může zahrnovat různé aspekty duchovní služby, a to dost zásadní, jako modlitby, poznání, materiální podpora, … .

  Odpověď
   • To já nemůžu posoudit, když ten příběh neznám, třeba tam žádný muž nebyl, třeba šlo o sbor žen, anebo … Spíš si myslím, že v Bibli není podpora proto, aby se ženy za normální situace ujímaly vedení sborů. Takhle, podle toho, jak tomu rozumím, tak součástí vykoupení je také Boží světlo ohledně rozdílných rolí mužů a žen. Třeba jedním důvodem, proč ženy mohou bažit po vedoucích rolích, je to, že žádné jiné významné role v nějaké konkrétní církvi nejsou vyučovány, anebo jsou pro ně ty ženy slepé. Mně pomohlo, když jsem zjistila, že rolí v církvi je daleko víc než jen kazatel. Co např. modlitebníci a modlitebnice, vždyť na tom stojí duchovní boj. Co evangelizace v pravém místě v pravý čas. Co modlitba za uzdravení. Zjistila jsem, že už nebudu, ba nemusím bažit po tom, abych bylo vidět mou osobu, a dobrodružství bude přesto dost. Bůh je dobrý (a trpělivý).

    Odpověď
 2. „Pokud začnete s biblickými verši a teologickými pozicemi, nepomůže to. Naslouchání příběhům žen, naslouchání jejich zkušenostem je opravdu zásadní, protože z toho přichází touha učinit kroky vpřed,“ poznamenala Jacksonová.
  No tak to je špatný návod ! Začínat zkušenostmi a ne Písmem ?! „Zkoušet něco radikálního“ ?

  Ta paní Jacksonová plete všechno dohromady. Například nikdo nemluví o tom, že by žena nemohla učit Písmu své děti, tomu Písmo nebrání. Osobně mám rovněž zato, že i založení nového místního společenství věřících může v misijních situacích proběhnout z iniciativy ženy . . . ale pokud je to bohabojná žena, která respektuje Písmo, co nejrychleji předá vedení společenství bratřím. Pravdou je, že ženy se ujímají iniciativy a vedení tam, kde muži selhávají.

  Odpověď
  • Ano, bohužel je to tak, že ženy se někdy „nouzově“ ujímají vedení tam, kde muži selhávají. Já se modlím za to, aby můj manžel prozřel a ujmul se biblického vedení naší rodiny. Zatím spíše nelibě nese, když jdu na biblické hodiny, na bohoslužby jde spíše ze slušnosti. Teď mi došly knížky z nakladatelství Poutníkova cesta, manžel pohoršeně „syčel“, za co to zase utrácím (třeba Komenského Hlubina bezpečnosti). Já jsem oponovala, že některé ženy utrácí za parfémy, já si raději svoji část výdělku utratím za literaturu. Placení saláru sboru – u toho trpí, já argumentuji, že existuje inflace, platit 500,- Kč za rok, tak jako kdysi před lety opravdu nejde. Manžela miluji, je odpovědný, starostlivý, toto mi ale na něm vadí. Opravdu je dobré a správné, pokud rodinu a sbor biblicky vede muž, já se v této roli necítím dobře, ale co mi zatím zbývá.

   Odpověď
 3. Myslím, že některé křesťanky se zbytečně úporně snaží bojovat za rovnost s muži, když mají pocit, že nemají dostatečný prostor pro realizaci, a někteří křesťané se zase zbytečně obávají, že by se jim ženy mohly vyrovnat a brát jim úkoly dané Bohem. Na obou stranách je tak vidět nedostatek důvěry v našeho Pána, který sám boří hradby tam, kde jsou zbytečné. Když se o letnicích vytrvale modlili apoštolové spolu se ženami,VŠICHNI byli naplnění Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky JAK JIM DUCH DÁVAL PROMLUVIT – ne jak by sami chtěli promlouvat. Petr potom vysvětlovat: Oni nejsou opilí – ale děje se, co řekl prorok Joel: sešlu svého Duch na všechny lidi… synové vaši i dcery vaše budou mluvit v prorockém vytržení… na své služebníky i služebnice sešlu svého Ducha a budou prorokovat…(Sk.1 a 2. kap., Joel 3.k). Kdyby měly ženy vyučovat v Písmu jen své děti, proč by dostávaly dar proroctví před celým zástupem v Jeruzalémě? Proč je v žalmu 68.12 napsáno:: „Panovník pronáší výrok. Nesmírný je zástup žen, jež radostnou zvěst nesou“. Pokud budeme všichni poslušní Božího Ducha, nemusíme vést zbytečné diskuse. Bratři, buďte nám ženám dobrými duchovními vůdci, jak je psáno, potřebujeme vaše vedení a Bůh vám v tom žehnej. Pokud si ale Pán pro některý úkol vybere ženu a vy nerozumíte proč – pokud ji k tomu povolal opravdu Duch Boží, stejně tomu nezabráníte.

  Odpověď
 4. nechci komentovat článek, ale větu z komentáře pana Vožeha.
  „Například nikdo nemluví o tom, že by žena nemohla učit Písmu své děti, tomu Písmo nebrání.“

  a čemu Písmo brání? zřejmě narážíte na verš z 1 timoteovi 2:12, kde říká Pavel, že on apoštol Pavel nedovoluje ženě učit., ani vládnout nad mužem. takže by neměly sestry vyučovat ani v nedělních školách, nebo v mládeži? do kolika let smí sestry v církvi vyučovat chlapce? do 18 let a pak už to jsou muži? a co ve veřejných školách, tam tento verš neplatí? když žena nemá mít moc nad mužem, a Pavel to spojuje s vyučováním, tedy by neměli muži dopustit, aby je na vysokých školách vyučovala žena profesorka?
  v některých biblích se uvádí odkaz k verši 1 timoteus 2:12 do 1korintským 14:34 kde je napsáno Ženy vaše v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti, ale aby poddány byly, jakž i Zákon praví. prosím na jaké místo zákona se zde Pavel odvolává? snad na genesis 3:16 kde přišlo prokletí po pádu Adama a Evy? neříká snad sám apoštol Pavel, v galatským 3:13, že z prokletí jsme vykoupeni?
  vyučuje li žena v církvi a vyučuje Boží slovo v duchu a v pravdě má snad jiného Svatého ducha než muž? nebo jiné Boží Slovo?

  to jen pár odkazů k vaší poznámce, že Písmo nebrání tomu, aby žena vyučovala děti.
  s pozdravem pavla klingerová

  Odpověď
  • Jednou jsem tu v diskusi psala, že sice je duše mužská a duše ženská, ale není žádný duch mužský nebo ženský. Duch je prostě duch. Ducha máme stejného, akorát někdo je obdařen víc, někdo míň.
   Kdosi mi tenkrát oponoval, že i duch je prý mužský a ženský, čemuž nevěřím.

   Odpověď
  • Vidím, že znáte Písmo. Vaše otazníky však naznačují pochybnosti o tom, že jsou ty biblické texty – Boží slovo – relevantní a závazné, anebo jsou nějak relativní ve vztahu k Vaši zkušenostem ? Nechci se pouštět do této diskuse, která není nijak nová. Podobně jako Vy, udělal jsem jen poznámku k článku, resp. k výrokům paní Jacksonové.

   Odpověď
  • Každopádně, není stejná věc učení v církvi a vedení církve a vyučování na vysoké škole. Vyučující na VŠ má autoritu s ohledem na vzdělání ve svém oboru. Jde o autoritu ve věci pomíjivé, věci tohoto světa. Vedoucí církve má autoritu jinou = danou od Boha, skrze církev, např. vysvěcení, je to autorita k něčemu vznešenějšímu. Zřejmě je to tedy jen určitá autorita, kterou dle Tim. nemá mít žena nad mužem. Možná je zde církev obrazem Božím ve smyslu hierarchie Kristus – hlava církve, muž – hlava ženy. Asi je to důležitý moment, měl by být citlivě a správně pochopen, protože jde možná o naše základní povolání být obrazem Božím. A zřejmě to nevylučuje ani zdaleka, že je mnoho duchovního obdarování, které se týká žen; díky za ten citovaný verš z Žalmů v tomto kontextu!

   Odpověď
 5. Pokud je vedení sboru a kazatelství chápáno jako snaha o zviditelnění, pak totéž můžeme soudit o mužích. Že to dělají proto, protože chtějí, aby je bylo vidět.
  Modlitby, modlitby za uzdravení, evangelizace v pravý čas a na pravém místě – to všechno se dá dělat, aniž je k tomu potřeba chodit do církve. Souhlasím, že pro ženu je většinou důležitější rodina než cokoli jiného.
  Nakonec se dají psát i kázání, která je pak možno umístit na internet. On si je třeba někdo přečte.

  Odpověď
 6. Já sama jsem z ČCE, kde máme i kazatelky a nijak mi to nevadí a naopak shledávám jejich kázání obohacující. Mě osobně kariéra v církvi vůbec neláká, ale to je asi dáno mou povahou. Ráda pomohu s úklidem, s besídkami (prostě provozní záležitosti), ale když mi někteří členové církve nabízeli pozici staršího ve sboru, spíše jsem se vyděsila.
  Mně se v Bibli vždy líbil oddíl z Lukáše 10:
  Jen jedno je potřeba
  38 Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta.
  39 Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova.
  40 Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: „Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“
  41 Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi.
  42 Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme.“
  Já si vždy představovala, jak sedím u nohou Ježíše a poslouchám. A pak mohu říci „Rabbi, co si o tom myslíš? Co mi poradíš?“ A to, díky Bohu, mohu, stačí otevřít Bibli. A stejnou možnost máme všichni, ať muži nebo ženy. Tak snad nám Pán otevře oči, ať vidíme Jeho vůli a neprosazujeme jen tu svou. Pokoj a milost od Pána Ježíše Krista přeji všem diskutujícím.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář