Slyší Bůh naše modlitby, i když na ně nedostáváme odpověď?

 

Modlitba je klíčovou součástí křesťanského života. Křesťan žije a roste v poznání Boha skrze osobní a intimní vztah s Ním. Jeden ze způsobů, jak věřící rozvíjí svůj vztah s Otcem, je skrze modlitbu. Mnozí z nás se však modlí, ale nedostávájí žádnou příznivou odezvu. Čekali na Boha, že jim něco řekne, ale skončili frustrovaní z dlouhého Božího mlčení. Z tohoto důvodu se někteří ptají: „Poslouchá Bůh mé modlitby?“

Bible nám hovoří, že Bůh je vševědoucí. Nic neunikne Jeho zraku a uším a nic před Ním není skryté. On nás všechny velmi dobře zná. V Žalmu 139:1-4 čteme: „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.“

V posledním verši se uvádí, že Bůh ví, co řekneme, ještě předtím, než slova vyjdou z našich úst. To znamená, že Bůh ví, co chceme ještě předtím, než se modlíme.

Přemýšlejme nad Žalmem 38: „Ty, Pane, víš o každé mé touze, můj nářek před tebou není utajen.“ Bůh zná naše touhy ještě předtím, než se my k nim přiznáme. Nic mu neunikne, On poslouchá.

Z těchto veršů vidíme, že Bůh slyší naše modlitby. Můžeme si být vědomi toho, že ještě předtím, než se modlíme, Bůh už ví, co si myslíme a co budeme dělat. A ano, chce a bude skutečně i reagovat. Bůh slyší naše modlitby, dokonce i náš nejtišší šepot.

Bůh však občas odpoví způsobem, který nechápeme a neočekávali jsme ho. Problém nespočívá v Boží schopnosti slyšet naše požadavky, ale v naší neschopnosti mít trpělivost a zcela se podřídit Hospodinu. Bůh odpovídá různými způsoby na naše modlitby. Někdy nám dává to, co žádáme, zvláště pokud prosíme o věci v souladu s Jeho vůlí. Někdy nám nedává to, za co se modlíme, protože pro nás má připraveno něco lepšího.

Přemýšlejme o tom. Bůh není hluchý, On nás slyší tak jasně, jak jen je to možné, a chce pro nás jen to nejlepší.

 

Zdroj: Christian Today
Foto: unsplash.com

1 Komentář

  1. Pingback: Slyší Bůh naše modlitby, i když na ně nedostáváme odpověď? » Apoštolská církev, sbor Havířov

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář