Stanovisko Sdružení křesťanských zdravotníků k vakcinaci proti nemoci COVID-19

MILÉ SESTRY A BRATŘI V KRISTU

Sdružení křesťanských zdravotníků vám tímto chce nabídnout text určený jako pomoc při osobním rozhodování. Budeme rádi, když se nám podaří objasnit alespoň některé nejasnosti, které kolem očkování proti COVID-19 panují. Nevyjadřujeme se ke společenským změnám, které v souvislosti s pandemií či očkováním probíhají, ale ke zdravotní a duchovní stránce očkování.

Členové SKZ jsou lékaři a další zdravotníci z různých oborů, kteří pracují jak v nemocnicích, tak v ambulantní péči. Všichni se v posledních měsících tváří v tvář potýkají s následky pandemie COVID-19–a to jak profesně, tak osobně. Z našeho pohledu jde o závažný medicínský a společenský problém s těžkými dopady. Zažíváme vyčerpání fyzické, duševní i duchovní a pracujeme na hranici možností.

Obecně považujeme očkování/vakcinaci za přijatelnou a efektivní prevenci šíření infekčních chorob, která je součástí medicíny posledních 150 let. Lidstvu pomohlo očkování vypořádat se s celou řadou závažných a smrtelných onemocnění.

Bůh dal lidskému tělu schopnost rozlišovat vlastní od cizího a bránit se proti útokům ze zevního prostředí (imunitu, obranyschopnost). Očkování pouze využívá této schopnosti a „trénuje ji“ pro budoucí setkání s nežádoucím patogenem.

Dostatečně účinný lék proti Covid-19 neexistuje (a není na obzoru), léčba spočívá víceméně v tlumení příznaků a ovlivnění komplikací s cílem vyčkat, až se imunitní systém těla s virem vypořádá.

Využití principu očkování pro boj s epidemií Covid-19 se nám jeví jako logické a vhodné.

Vakcíny proti Covid-19 byly vyvinuty ve zrychleném režimu. Některé nebyly vyvíjeny „od píky“, ale již existující postupy byly aplikovány na nový patogen, tedy virus Covid-19.

Znám byl i princip tzv. RNA vakcín, které fungují novým mechanismem. RNA vakcíny ale doposud nebyly v klinické praxi použity.

Na základě našich zkušeností z klinického výzkumu a z informací, které jsou dostupné v odborné literatuře, nemáme důvod si myslet, že by klinické zkoušky vakcín proti Covid-19 přes svou časovou omezenost byly nějakým způsobem nekvalitní, zfalšované nebo ovlivněné.

Klinické zkoumání nově zaváděných léků (včetně vakcín) podléhá přísným pravidlům a probíhá cestou dvojitě zaslepených klinických studií více fází. Cílem je prokázat účinnost a přiměřenou bezpečnost zkoumané látky. Všechny nežádoucí účinky jsou zaznamenávány a vyhodnocovány, v případě výskytu významných nežádoucích účinků je vývoj léku ukončen.

Smrtnost a jiná závažnost infekce Covid-19 není taková, aby u vakcíny proti ní byly akceptovatelné závažné nežádoucí účinky – tedy časté nežádoucí účinky musejí být velmi mírné a závažné nežádoucí účinky velmi vzácné. Zdá se nám, že dostupné vakcíny tyto požadavky splňují. Odborná diskuze o nežádoucích účincích se nám jeví být otevřená bez snahy o zatajování nebo zkreslování.

Vzhledem k omezenému času klinických zkoušek, není z principu možno říci, neprojeví-li se v průběhu času některé neočekávané nežádoucí účinky. Zde je nutno spoléhat na kvalifikovaný odhad odborníků, případně na zkušenosti s podobnými vakcínami (existují-li).

Ačkoliv nejsme odborníky v oblasti vakcín, zdá se nám rozumné akceptovat předpoklad odborníků, že pozdní nežádoucí účinky vakcín proti Covid-19 jsou málo pravděpodobné.

Dostupné (a ve vývoji) jsou vakcíny několika typů, včetně inovativních RNA vakcín. mRNA v těchto vakcínách slouží buňce jako návod pro tvorbu virové bílkoviny a je velmi nepravděpodobné, že dojde k ovlivnění genetické informace očkovaného.

Srovnání jednotlivých vakcín z hlediska účinnosti a nežádoucích účinků přesahuje rámec tohoto stanoviska. Obecně se domníváme, že účinnost všech u nás schválených vakcín je podobně dobrá a četnost nežádoucích účinků podobně nízká.

Viry používané při vývoji, výrobě a testování vakcín jsou pěstovány na buněčných kulturách, které vznikly namnožením buněk několika plodů potracených (z jiných důvodů) před zhruba padesáti lety. Nejedná se tedy o buňky, které jsou přímo součástí potracených plodů, a vakcíny v žádném případě neobsahují zbytky těchto plodů. Není to ideální způsob vývoje a výzkumu vakcín, ale v případech, kdy neexistuje alternativa a kdy tyto odvozené buňky slouží k záchraně životů, senám takový postup jeví jako akceptovatelný.

Vyskytují se obavy z možného negativního duchovního vlivu očkování. Člověku byla Bohem dána autorita nad zemí, aby ji přetvářel. Lékařskou vědu považujeme za legitimní Bohem požehnaný způsob, jak napomáhat (Bohem stvořeným) úzdravným procesům v lidském těle. Z Písma vyplývá (např. Kol 2,20-21 Mt 15,10-20, 1K 10,25), že co vstupuje do těla, je tělesné a nemůže nás znečistit. Vakcíny neobsahují čipy ani jiné součásti, které by mohly člověka negativně ovlivnit. Předcházení nemocem za použití vakcín tedy považujeme za duchovně správné a v rámci Božích mantinelů.

Uvědomujeme si omezenost lidského snažení v boji s jakoukoliv chorobou. Hledat jistotu v čemkoliv jiném, než v Kristu je marnost. Jak říká staré české přísloví: Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje. Proto i celý boj s epidemií nakonec zůstává v Božích rukou.

Za Sdružení křesťanských zdravotníků:

MUDr. Ester Czudková, ORL lékařka, CB Český Těšín

MUDr. Petr Daňa, chirurg, CB Vsetín – Jasenka

MUDr. Aleš Hejlek, internista, primář oddělení pracovního lékařství, CB České Budějovice

MUDr. Jiří Holý, Ph.D., internista a klinický farmakolog, CB České Budějovice

MUDr. Andrea Pekárková, praktická lékařka, Ordinace pro chudé Armády spásy, AS Ostrava

MUDr. Lenka Obare Pyszková, lékařka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, AC Olomouc

MUDr. Štěpán Rucki, CSc., pediatr, primář dětského oddělení, SCEAV Oldřichovice u Třince

MUDr. Petra Sovjáková, praktická lékařka, KřSb Ostrava

MUDr. Vít Šmajstrla, ambulantní gastroenterolog a internista, KS Ostrava

(Sdružení křesťanských zdravotníků od roku 1990 spojuje v malých skupinkách, každoročních konferencích i jiné spolupráci křesťany z různých denominací a různých zdravotnických profesí).

Zdroj: Facebook Datum: 25. ledna 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

11 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Toho duchovního hlediska je v komentáři velice poskrovnu a pokud je použit odkaz na Písmo, tak až příliš okatě účelově a po stránce samotného kontextu v Písmu poněkud mimo s nádechem alibismu. To, co je opravdu duchovní, je důvod a podstata nemoci, která je apoštolem Pavlem jasně definována rovnicí a vztahem: hřích-nemoc-smrt. Je na každém z nás, kdo tuto pravdu je ochoten přijmout. Pak je ovšem poněkud mimo i použití výrazu „bojovat s nemocí“, protože prvotně bojujeme se sebou samými, i když to takto vůbec neposuzujeme – bohužel. To, že stejně tak nás Písmo varuje, včetně apoštola Pavla, abychom pečovali o svá těla, ale stejně tak nepropadali i přílišné tělesnosti je také neměnná podmínka a všichni máme sami na sobě ověřeno, že naše tělo má ve všem jisté hranice a možnosti, které když porušíme, odpovědí těla je konkrétní nemoc. O tom se komentář nezmiňuje a jaksi kulantně zamlčuje. Například o civilizačních nemocích toho všichni známe dost a dost a dobře víme, z jakých důvodů se tak nazývají a jak negativně se zviditelňují a projevují právě v dnešní době.

  Dále jsou zde dvě zcela zásadní roviny chápání: Buď je správné, aby se lidstvo spojilo v boji proti celosvětové pandemii a vyvinulo vakcínu, o níž se ale předem ví, že její účinnost stejně bude časově klesat nebo stoupat podle výskytů různých mutací. Toto snažení bude součástí politických rozhodnutí hlav států a samozřejmě bude preferováno jako jediná cesta, jak vrátit život a ekonomiku zpětně do nějakého relativně fungujícího stavu. To nepochybně ano, ale ne za jak dlouho, ale na jak dlouho?
  Nebo je zde ještě něco zcela jiného. Pochopit, že nás Bůh nutí zhodnotit stav, ve kterém se nacházíme. S až příliš velkou oblibou se opíráme o verše v Písmu, pro podporu svých názorů, ale kupodivu verše, kde je uvedeno, že „nikdo nevíme dne ani hodiny“, ty nikdy citovány nejsou, pouze samé jistoty. Podobně lze nahlížet na „společné úsilí“ na vývin samotné vakcíny. Zkouší nás snad Bůh, jak v nouzi dokážeme (nedobrovolně) odhodit vše nepodstatné stranou a sjednotit se? Zkouší snad úroveň celosvětového farmaceutického průmyslu? Nebo se snad Bohu něco vymklo kontrole? Ano, vakcína jistě přinese pro mnohé velkou úlevu, ale tím skutečným lékem
  rozhodně není, tím je osvobozující – pravda.

  Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Vzít člověku možnost pracovat, je snad to nejhorší, s čím se velice těžko dokáže vyrovnat nebo lépe řečeno – dlouhodobě vůbec. Z duchovního hlediska je to přímo v rozporu s Božím řádem, s Božím rytmem s Božím přednastavením fungování našeho těla a psychiky. Je to opravdová ztráta veškeré existenční jistoty. Přiznejme si, všichni bezradně tápeme, počínaje bezmocnými ministry zdravotnictví i vrcholnými politiky, kteří ve skutečnosti tápou a vymýšlejí různé restrikce, jak navenek prokázat aktivitou, že dělají vše, co mohou … Co jiného také mohou dělat?

  Odpověď
 3. Jsem moc rád, že takový názor zde zazněl – viz komentář Karla Krejčího (první dva komentáře). Neumím si představit, že by SKZ bylo proti vakcinaci, tím že by šli proti nastolenému a všem médií vnucovaném koncesu. Měli by to těžké. Nejen jako lékaři, ale i jako křesťané. Není hříchem se rozhodnout pro ty, kdo se v dané oblasti neorientují, že chtějí vakcinu ve stávající podobě. A myslím si, že je to osobní rozhodnutí každého jedince. Měli by tak jednat zcela na základě svobodného rozhodnutí a vůle. Pán Bůh nechť vede každého jednotlivě v této záležitosti. Kdo má pochyby, ať se dotazuje svého Pána, co v té věci má dělat. Ať své rozhodnutí nečiní na základě nějakého článku, nebo jednotného názoru vytvářeného mediálním prostorem, ale ať činí to, co pochází na základě víry a svobodné vůle.

  Odpověď
  • A ať také bere v potaz, důsledky svého rozhodnutí, tedy jak ovlivní to,zda se necháme, či nenecháme očkovat naše bližní, a jejich víru a třeba to, že budou a nebudou v nás vidět Krista a vzor jednání,i křesťanská obec je rozpolcená,je to dobře, nebo ne….

   Odpověď
 4. Karel Krejčí

  Spíše lze vypozorovat, že v epidemické krizi se jedná v podstatě o Bohem předem zinscenovanou přetahovanou, mezi vzpurným člověkem a Bohem, kdo z koho. Lidstvo patrně došlo k bodu, kdy se bude muset rozhodnout, zda je správné a smysluplné usilovat o navrácení všeho do původního stavu před touto krizí a pokračovat tedy dále v destrukční činnosti vůči této planetě, ve zhoršování životních podmínek nejen sebe samých, ale i devastování celé fauny a flóry. Zpětně si můžeme uvědomit, že vůbec nemělo a ani nemá jakýkoli význam, hledat prvního člověka s covidovou nákazou označeným jako „nultý“ a představovat si, že jsme jako lidstvo mohli předejít této celosvětové pandemii. Opravdu by to bylo reálné? Dokonce v Písmu můžeme najít pro dnešní dobu podobnou analogii – budování babylonské věže. Ano, lidstvo se opět po dlouhé době výjimečně spojilo za jedním účelem, otázka však je, kvůli čemu? Kvůli náhodě? Kvůli lidské chybě? Kvůli zlovolnému úmyslu jedince nebo nějaké skupiny? Nebo se nakonec přes všechny náboženské a rasové rozdíly spojilo a dohodlo na společné cestě k Bohu? Ne, spojilo se ve vzdoru …

  Odpověď
 5. Věřím ve vzkříšení, věřím v Ježíše a ve věčný život… a vím jistě, že nechci žít věčný život v tomto „světě“ jehož vládce je Satan. Ježíš přijde tak jak řekl a každé oko ho uvidí.

  7‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen.

  Odpověď
 6. Článek nejen je zcela nebiblický ale je velice nebezpečný.
  Vakcína obsahuje DNA šimpanze a DNA lidského embria – viz příbalový leták vakcíny proti covidu.
  Je psáno ve skutcích apoštolských o cizí DNA – krev pohanům, tedy nám. Daná vakcína je zabalená v Kyselině ribonukleová (RNA) která oblafne náš imunitní systém.
  Ve Staré Smlouvě je na mnohých místech psáno o krvi.
  Namátkou kniha Ezdráš.

  Proč se neptáte Boha?
  Proč vymýšlíte nesmysli jen proto aby se vám svěřené ovečky vrátily do sborů?
  Uvádíte lid Krista na scestí !!!
  My máme už dna Krista, copak se stane když vložíte svojí neposlušností cizí dna do svého těla?

  A poslední poznámka je: Je psáno: Kdo chce svůj život zachránit, ztratí jej.

  Odpověď
  • To je úžasná zkratka – vakcína obsahuje cizí DNA, a protože ve Skutcích (a na mnohých místěch ve Staré Smlouvě, namátkou Ezdráš) se píše o krvi, která přece také obsahuje DNA :-), tak je vakcína protibiblická.

   Ohledně obsahu DNA – prosím ten příbalový leták. Pokud ho nenajdete, tak se podívejte na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bunky-lidskeho-plodu-ve-vakcine-vedec-vysvetluje-poplasne-zpravy-134927

   Víte, já nijak nehoruji za nutnost očkování všech, rizika nejsou nulová. Ať se každý rozhodne a probere si to s Bohem. Stav v roce 2019, před covidem – kdo neočkuje své děti, ať počítá s tím, že mu je třeba nevezmou do každé školky nebo na tábor, ale možnost to je. (Pak jsem četl o jedné neočkující matce, jak pobyla v Africe a po návratu všechny děti doočkovala…).

   Ale prosím vás – neprezentujte křesťany jako ty, kdo ztratili rozum.

   Odpověď
 7. Pro mne jako křesťana smutné čtení, smutná doba. Dívám se kolem sebe a vidím, jak jsme vytěsnili smrt. Jak se snažíme zachránit vlastní silou… Taky jsem byla „věřící“. Vysokoškolsky vzdělaný – velmi chytrý člověk. Chytrá máma. Věřila jsem v systém. I v ten zdravotní. Naočkovala jsem dítě vším, čím šlo. Krásne, zdravé dítě. A po 4 dávce – zkrat. Autizmus. Medicína? Nevíme proč… Nevíme jak řešit… Utrpení, bolest. Probděné noci, ubrečené, později vzteklé dítě. Samozřejmě, že to s očkováním nesouviselo. Jsou na to studie. Genetika. Nevadí, že pět generací zpátky u mě ani u manžela nic takového nemělo. Peklo.
  A předci. I ve tmě jiskra světla. Jiskra Boží všemohoucnosti. Modlitba, hledání, návrat k přirozenosti. Uzdravení! Probuzení… Poznala jsem systém – a našla jsem mrtvolu. Našla jsem touhu po zisku, vládu ega, lež. Ano, mnohé lidské poznání i objevy jsou dobré, jsou darem Božím. Po ovoci je poznáte. Dávejme císařovi, co je císařovo. A Bohu, co je Boží. Mé tělo, má duše – i dech života ve mě patří Bohu. Ne systému. Nebudu se systému klanět. Nepřijmu jeho znamení na pravou ruku ani QR kód do mobilu (jak se již děje starším bratrům v Izraelu). Možná již nebudu moci kupovat, ani prodávat. Slučka se utahuje a systém si nárokuje moje tělo i mou svobodu. Nebojím se ale zlého – vím, komu jsem uvěřila. Bůh znovu vyvede svůj lid ze lži do své pravdy a světla. On je věrný.

  Odpověď
 8. Stanovisko křesťanských zdravotníků je rozumné a informované. Týká se očkování, nikoli nauky o spáse. Je psáno velmi opatrně, což je dobře, protože žijeme ve světě, který nemá na vše odpovědi. Samozřejmě se ihned ozvali lidé, kteří mají ve všem jasno. Tak už to na světě chodí. Jsem rád, že od křesťanů-zdravotníků zazněl tento rozumný hlas.

  Odpověď
 9. Kecy, kecy, kecy!! Super propaganda!! A protože jsou to „křesťanští“ lékaři, tak to mají všichni křesťané zbaštit a považovat autory za „autority“.
  To přece nevadí, že se výrobci zbavili zodpovědnosti za následky očkování a nikdo z „nadlidí“, kteří ho globálně propagují, e tím očkovat nenechá, že??!! A odvodlávat se na nějaké „studie“, které přece vyhovují ideologii a ne pravdě, je mimo!! Pravda se prezentovat nesmí, přednost mají jen ideologicky vyvážené závěry.
  To přece nevadí, že vakcíny obecně víc škodí než „pomáhají“ – prokazatelná souvislost závažných zdravotních následků po očkování dětí se ignoruje a popírá. Dokoce i „věřící“ lékaři jsou tím zjevně ovlivněni a vyjadřují se tak, jak se hodí světské ideologii.
  Jen takový malý detail: veškerá „preventivní“ opatření ničí zdraví a imunitu, ale neexistuje v souvislosti s touto údajnou „pandémií“ vůbec žádná podpora posilování imunity. A očkování ji taky ničí! Navíc žádná „pandémie“ NEEXISTUJE, je to podvod!! EHO změnia definici pojmu vynecháním hlavního kritéria, takže lze takto nazvat jakýkoli výskyt čehokoli.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář