Starokatolická církev podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy

Synodní rada Starokatolické církve v ČR podporuje ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která je známá také jako Istanbulská úmluva.

Problematika genderově podmíněného násilí je velmi závažná a zaslouží si jednoznačné stanovisko ve prospěch obětí. Věříme, že ratifikace této úmluvy, kterou Česká republika podepsala v roce 2016, přinese lepší možnost předcházet těmto formám násilí a stíhat jeho viníky.

SOUVISEJÍCÍNejvyšší orgán Starokatolické církve schválil svěcení žen a žehnání partnerství

Registrujeme výhrady některých křesťanů, kteří polemizují s dílčími ustanoveními této úmluvy a vyjadřují obavy z jejích ideových východisek. Domníváme se ale, že potenciální prospěch z ratifikace této úmluvy dalece přesahuje tyto více či méně oprávněné obavy.

Proto se Synodní rada Starokatolické církve v ČR, vědoma si křesťanské odpovědnosti zastávat se slabších a utlačovaných, rozhodla výslovně doporučit a podpořit ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Autor: Tisková zpráva Datum: 8. března 2023 Foto: Wikipedie – Starokatolická církev

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář