Starokatolický kněz Petr Jan Vinš požehnal vztahu dvou žen 

Starokatolický kněz Petr Jan Vinš požehnal vztahu lesbického páru. Duchovní, který zastává pozici generálního sekretáře Ekumenické rady církví v ČR, tvrdí, že ve svém svědomí nenašel důvod, proč by neměl žehnat lásce. 

„Žehnáme autům, stříkačkám i pivovarům. Ve svědomí jsem nenašel důvod, proč bych neměl požehnat lásce a trvalému vztahu dvou lidí. Dnes poprvé, ale věřím, že ne naposled…,“ napsal na sociální síti Facebook.

Vinš působí jako administrátor starokatolické farnosti při chrámu sv. Vavřince na Petříně. Na sociální síti se profiluje jako hlasitý kritik ruské invaze na Ukrajině. V dubnu neznámý pachatel nasprejoval na dveře kostela, kde Vinš slouží jako kněz, písmeno Z, které se často objevovalo na ruské vojenské technice. 

Starokatolická církev má v České republice podle informací zveřejněných na wikipedii do tisícovky členů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 7. září 2022 Foto: EKC ČR – Petr Jan Vinš

Tags: ,,,

6 Komentáře

 1. Jana Plášilová

  Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.
  Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.
  Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny.
  Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů.
  Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla;
  vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen.
  Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený
  a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. (Řím.1/20-27)
  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. (2Tim 4/3-4)

  Odpověď
 2. Vladimír Neškudla

  Škoda. Pan Vinš ve svědomí nenašel důvod, proč by neměl požehnat lásce a trvalému vztahu dvou lidí (stejného pohlaví). Nic nepochopil. Očima nevidí, ušima neslyší a Bůh pak nic neuzdraví. Velké věci totiž dává Bůh vidět malým a nepatrným, mocným (tj. dobrým platem zajištěným) je zakryje. Když sůl ztratí slanost, nikdo ji nepotřebuje.

  Je potřeba více dodávat?

  Odpověď
 3. „Žehnáme autům, stříkačkám i pivovarům. Ve svědomí jsem nenašel důvod, proč bych neměl požehnat lásce a trvalému vztahu dvou lidí. “
  Už tato věta ukazuje na jakési „mimoúrovňové“ myšlení. Mimochodem, i žehnání autům, stříkačkám a dalším nesmyslům je přece úplně mimo.
  A pan Vinš je mimo také.

  Odpověď
 4. Svědomí má jednu velkou nevýhodu – je NAŠE. Můžeme ho formovat hodnotami, které uznáváme, potlačovat, dokonce úplně otupit. Je jako přístroj, který potřebuje kalibrovat, aby zůstal přesný. Božím slovem, které se nemění a je stále platné. Bůh od počátku nazval hřích hříchem, a na tom nic nezmění móda nebo preference (nevěřící) společnosti. Řídit se víc SVÝM svědomím než BOŽÍM slovem je široká cesta, na kterou se leccos vejde, ale která nemá dobrý cíl…

  Odpověď
 5. Moc si pana Vinše vážím a jeho názorů také. Je skvělé, že je v ekumenické radě církví někdo jako on, kdo odvážně a veřejně reprezentuje další teologický směr!

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář