Středověká synagoga v Budapešti bude po 350 letech znovu sloužit svému původnímu účelu

BUDAPEŠŤ – Na letošní svátek Roš ha-šana, židovský nový rok, byla po několika staletích v budapešťském Královském paláci znovuotevřena synagoga. Slavnostní ceremonie, která se konala ve čtvrtek 6. září, se účastnil maďarský prezident János Áder, představitelé diplomatických sborů, náboženští představitelé a Sjednocená maďarská židovská kongregace.

Přítomen byl i nizozemský vrchní rabín Binyomin Jacobs, který předsedá Evropskému rabínskému centru, zastřešující ortodoxní evropské organizaci. Synagoga v ulici Táncsisc dlouho sloužila jako židovské muzeum, ale od nynějšího Roš ha-šana ji už jako místo bohoslužby povede v Budapešti narozený rabín Asher Faith.

Původně sefardská synagoga o dvou místnostech byla postavena roku 1364 a sloužila svému účelu až do roku 1686, kdy byla zdevastována při pogromu, když koalice křesťanských armád porazila osmanské Turky a znovudobyla město Buda. Vítězové zmasakrovali všechny, kdo se v synagoze ukrývali, a pak ji zapálili.

Objekt synagogy dlouho sloužil jako obytný prostor a že šlo kdysi o synagogu upadlo téměř v zapomnění. Až v 60. letech 20. století byly náhodou objeveny pod vrstvami nátěrů na zdech hebrejské nápisy a tehdejší komunistická vláda proto nechala synagogu zrenovovat. Podle Gábora Mayera, člena místní židovské komunity, pro něhož je historie zdejších židovských památek koníčkem, byly při archeologických pracech v 60. letech objeveny naproti přes ulici od této synagogy zasypané prostory další, větší synagogy, a to i spolu s ostatky obětí, které se uvnitř synagogy při pogromu roku 1686 modlily. Synagoga po zrenovování v 60. letech sloužila veřejnosti jako malé židovské muzeum, ale pro židovskou modlitbu byla znovuotevřena až o letošních Vysokých svátcích. Část s muzejními exponáty v ní však nadále zůstává.

„Dnes máme příležitost znovuotevřít synagogu, která byla opuštěna po víc jak 350 let a srdečně gratulujeme jejímu novému rabínovi,“ řekl na čtvrteční ceremonii rabín Slomó Köves, předseda EMIH. „Když vidím toto místo 70 let po holocaustu a vidím zde stovky lidí, kteří přišli tuto význačnou událost do Královského paláce oslavit se vztyčenou hlavou, v přítomnosti ctěného pana prezidenta, slyším v tom blížící se konečné vykoupení Izraele,“ dodal ještě Köves.

S více jak 100 tisíci členy má Budapešť poměrně rozsáhlou židovskou komunitu, která je však po holocaustu a desetiletích komunistického režimu z většiny bez afiliace k jakékoliv synagoze.

 

Zdroj: ztis.cz  Foto: Wikimedia Commons 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář