Švédská církev reaguje na medializované informace o genderové neutralitě

Švédská luteránská církev reagovala na medializované informace o používání genderově neutrálního jazyka při zmínkách o Bohu v nové příručce pro duchovní, které minulý týden uveřejnila řada světových médií. (The Guardian, The Telegraph. Independent, Fox News , The Times , ABC News nebo The Christian Post)

Sofija Pedersen Videkeová, duchovní luteránské církve, která se podílela na tvorbě nové verze příručky, uvedla pro švédský deník The Local, že jazyková změna má vést k různosti vyjadřování a několikrát zopakovala, že publikované informace byly zkreslené a nepravdivé. Dle Videkeové není pravda, že by mužská forma vztahování se k Bohu měla být nahrazena genderově neutrálním jazykem. „Změna má přispět k různorodosti ve vyjadřování, stejně, jak je to v Bibli,“ uvedla.

Podle Videkeové volební orgán církve odhlasoval velkou většinou aktualizaci příručky pro duchovní. Změna má pomoci používat „inkluzivnější“ jazyk. „Stará příručka pochází z roku 1986 a nové vydání je mnohem více v souladu se švédským překladem Bible z roku 2000,“ vysvětlila Sofija Pedersen Videková pro The Local. „Bůh přesahuje slova ‚ona‘ a ‚on‘, Bůh je mnohem víc,“ řekla.

Reklama

Některé aktualizované jazykové úpravy obsahují tři různé alternativy, které se mohou používat na začátku bohoslužeb, včetně těch, které jsou genderově neutrální: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, „ve jménu Boha, Otce a Syna a Ducha svatého“ a „ve jménu Trojjediného Boha“. Dle Videkeové volební orgán církve také odsouhlasil používání ženského gramatického rodu pro Ducha svatého jako je i v hebrejštině.

„Každý, kdo chce nazývat Boha ‚Pánem‘, může zůstat klidný, v nové příručce je to stále na mnoha místech. Na jednom místě jsme nahradili ‚on‘  slovem ‚Bůh‘, to je všechno,“ řekla Videkeová pro The Local.

Změna byla přijata z podnětu Kennetha Nordgrena, který zastupuje skupinu liberálních věřících v církvi. Dle jeho názoru změna přináší inkluzivnější jazyk a poukazuje na přímou liturgickou řeč o Bohu, což je výhodnější než nepřímé zájmeno. „Stylisticky jsme také toho názoru, že to funguje dobře z hlediska liturgie,“ řekl. Švédské genderově neutrální zájmeno „hen“ se v nové příručce neobjevuje.

 

-mn- Foto: Facebook.com

 

Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář