Světová rada církví společně s letničními řeší téma učednictví

Ženeva – Smíšená poradní skupina (JCG) mezi letničními a Světovou radou církví (WCC) se sešla ve dnech 8. – 12. listopadu v ekumenickém institutu Bossey u Ženevy. Skupina byla zřízena v roce 1998 a od roku 2015 společně studuje téma učednictví.

Učednictví se zaobírá následování Krista a růstem ve víře. Cílem studia obou skupin je posílit svědectví církví ve světě tím, že odpoví na hlavní otázku „jak Duch svatý pracuje v církvi, aby vytvořil učedníky, kteří mění svět?“

Portál Světové rady církve informuje, že setkání na ekumenickém institutu se soustředilo na křest a učednictví. Pracovní skupina dospěla k závěru, že křest jako společná svátost mezi křesťany je pozváním k následování Krista a k učednictví. Toto téma bylo prozkoumáno v modlitbách, studiem Bible v pasážích o křtu a učednictví.

„Spolupráce na porozumění tématu učednictví je nezbytným krokem při zkoumání způsobů našeho společného svědectví. Problémy v našich dějinách, které vyvolaly nedůvěru mezi našimi komunitami, lze překonat pouze kulturou dialogu, setkáváním a svědectvím o hodnotách Božího království jako viditelného znamení našeho učednictví,“ uvedl Ioan Sauca, ředitel institutu Bossey a náměstek generálního tajemníka WCC.

Skupina se zavázala k pokračování dialogu a informovat o ekumenickém vývoji v dvoustranných rozhovorech s letničními křesťany.

Podle průzkumu zveřejněného v prosinci 2006 jsou letniční nejrychleji rostoucí křesťanskou skupinou ve Velké Británii. Zdůrazňují práci Ducha svatého a zkušenost s Boží přítomnosti v životě věřícího.

K známým letničním společenstvím patří australský „megasbor“ Hillsong. Jeden z největších sborů na světě -Yoido Full Gospel Church v Soulu v Jižní Koreji, každou neděli navštěvuje až 250 000 lidí – se také hlásí k letniční církvi.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 25. listopadu 2019  Foto: bossey.ch – Bosssey Center Ženeva

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář