Švýcarští evangelikálové vyzývají k referendu o právu, které „cenzuruje“ debatu o homosexualitě

Ve Švýcarsku, které je známé pořádáním několika referend za rok, evangelikální křesťané žádají o hlasování o změnách zákona, které by mohly kriminalizovat názory na homosexualitu.

Švýcarský parlament podle Evangelical Focus schválil v prosinci 2018 zákon zahrnující „sexuální orientaci“ do článku 216a trestního zákoníku, což je norma, která dosud trestala nenávist nebo diskriminaci z důvodu rasy, etnické skupiny nebo náboženství. Politické rozhodnutí vedlo k širší diskusi o mezích svobody projevu a náboženské svobody.

Nyní řada politických stran a jednotlivých občanů zahájila kampaň, ve které argumentují, že „ochrana menšin nepotřebuje cenzuru“. Platforma „Ne zákonu o cenzuře“ shromáždila 50 000 podpisů s žádostí o referendum, v němž by švýcarští občané mohli vyjádřit svůj názor na změny zákona. Doufají, že do konce března shromáždí 60 000 potřebných podpisů.

„Trestní zákoník již obsahuje pevný právní základ pro reakci na hanobení, urážku, hrozbu a pomluvy (článek 173).“ Proto jsou další zákony na ochranu před diskriminací zbytečné, říká skupina. Odebrání určitých otázek z veřejné debaty poškozuje demokratickou diskuzi o myšlenkách, která může vést k „radikalizaci“ a dokonce „nenávisti a násilí“. Trestání za vyjadřování myšlenek je často kontraproduktivní, uvádí se ve vyhlášení.

„Ti, kdo se staví proti změnám v zákoně, se také obávají otevřeného výkladu toho, jak diskriminace nebo nenávistné vyjádření na základě sexuální orientace bude vypadat. Nebude tento zákon napadat lidi, kteří na základě své vlastní křesťanské etiky oponují genderové ideologii nebo požadavkům LGBT skupin?“ ptají se v prohlášení evangelikálové.

Měly by být všechny náboženské skupiny, které nevěří, že homosexualita je „nejběžnější věcí“, zakázány? „Nežádoucím výsledkem právních změn by mohla být vlna policejních hlášení proti lidem, kteří vyjadřují své názory na sexualitu na základě křesťanského chápání,“ konstatují podporovatelé referenda. „Jádro svobody projevu zahrnuje právo říci věci, s nimiž nesouhlasí ostatní. To výslovně dává právo reprezentovat názory, které nejsou mainstreamové.”

Švýcarská evangelikální aliance (SEA-RES) podpořila výzvu k referendu o této otázce s tím, že změny v zákoně by byly „krokem zpět ve švýcarské kultuře tolerance a otevřené diskuse.“ SEA-RES není oficiálně zapojen do kampaně, ale „povzbuzuje lidi k podpisu referenda“, aby „švýcarští lidé byli schopni rozhodnout o těchto navrhovaných změnách.“

„Evangelikálové jasně ukázali, že jsou proti jakémukoli postoji, který nerespektuje důstojnost homosexuálů a odsuzují jakýkoli druh násilí, nenávisti nebo diskriminace. Tato pozice však neznamená, že podporuje změny v zákoně, které by mohly být použity proti křesťanům a jiným sociálním skupinám, které svobodně vyjadřují své názory na sexualitu,“ dodávají na závěr. .

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn- Foto:  Flickr

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář