Procházej: Advent

Již od roku 2012 se mohou farnosti v celé České republice připojit k projektu Křesťanské Vánoce. V době internetu, chytrých telefonů a…

Advent je čas..., čeho vlastně. Klidu, pohody, duchovní přípravy na příchod Vánoc, usebraného chystání se na velkolepé výročí příchodu Krále? Ani náhodou.…

Matouš 4:13-17 ... Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno…