Procházej: Boh

Smrť je naša Veľká nepriateľka — väčšia než čokoľvek iné. Nárokuje si na každého jedného z nás a prenasleduje nás neúnavne po všetky naše dni. Moderní…

Život viery je pre nasledovníka Ježiša Krista zložitý. Všimli ste si to? Žijeme v padlom svete. Hriech otrávil vesmír a stvorenie je podrobené márnosti a je…

Počul som o mníchovi, ktorý vstúpil do kláštora a zložil sľub mlčanlivosti s výnimkou, že každý rok mohol povedať dve slová. Keď prešiel prvý rok,…

Chcem zdôrazniť, že modlitba Pánova pokrýva celý náš život, pretože sú v nej zahrnuté všetky oblasti, ktoré potrebujeme pre zdravý duchovný život.…

Biblia nám hovorí o niekom, kto poznal Boha osobne, kto sa priatelil s Bohom. Volal sa Mojžiš, a toto úžasné vyhlásenie nájdeme v Starom zákone: „Hospodin…

Ako budovať dobré manželstvo? Harry približuje príbeh ich manželstva, ktoré sa v istom bode ocitlo vo veľkej kríze. Ako sa im ju…

V tomto padnutom svete všetci kráčame ulicami nesplnených sľubov. Veriaci či neveriaci, bohatý či chudobný, mladý či starý, len málokto, ak vôbec…