Procházej: Česko

Praha/Vídeň. Neobyčejným znamením jednoty ve víře byla bohoslužba, kterou na svatodušní pondělí sloužil farář pražské německojazyčné farnosti, Martin Leitgöb, a to přímo…

Pomalu umlká rozjitřená atmosféra okolo pohřbu Karla Gotta. Nesledoval jsem jeho pohřeb v katedrále, nicméně jsem četl modlitbu pronesenou knězem Czendlikem a…

Praha - V květnu 2019 byl do pravidelného šetření společnosti CVVM zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným…