Procházej: Česko

„Když pak nastal večer… náčelníci vrahů Tunna a Gomon s několika málo muži, vyrazivše dveře, vnikli s divokým pokřikem do ložnice, kde služebnice Boží…

Praha/Vídeň. Neobyčejným znamením jednoty ve víře byla bohoslužba, kterou na svatodušní pondělí sloužil farář pražské německojazyčné farnosti, Martin Leitgöb, a to přímo…

Pomalu umlká rozjitřená atmosféra okolo pohřbu Karla Gotta. Nesledoval jsem jeho pohřeb v katedrále, nicméně jsem četl modlitbu pronesenou knězem Czendlikem a…