Dan Drápal / Ztratili jsme samostatnost

Nemalá část našich spoluobčanů – snad se dá s opatrností říci: Výrazná menšina – je toho názoru, že bychom měli vystoupit z EU a z NATO. Tito lidé tvrdí, že členstvím v těchto organizacích jsme přišli o svou samostatnost. Zkusme se nad tímto tvrzením zamyslet. 

 Tato otázka má určitou stránku mezinárodněprávní a několik dalších stránek, především stránku ekonomickou, ale i civilizační a kulturní. 

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Vlastizrada? Opravdu?

Vstupem do zmíněných organizací jsme nepochybně o značnou část své samostatnosti přišli. Je to dobře, nebo špatně?

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Vzpomínám si na interview s bývalým komunistickým politikem Miroslavem Štěpánem, které jsem slyšel v Československém rozhlase buď v roce 1990, nebo 1991 – už si to přesně nevybavuji. Miroslav Štěpán v onom interview se vší vážností tvrdil, že Korejská lidově demokratická republika a Kuba jsou země, které jsou ze všech nejsamostatnější – dokázaly si uchovat svou samostatnost a svrchovanost navzdory všem snahám velmocí si je podrobit. Svým způsobem měl pravdu, jenže… Chtěli byste žít v samostatné Severní Koreji? Já ne. 

Jsem přesvědčen, že v současné době nám členství v uvedených organizacích umožňuje si určitou samostatnost uchovat. Při naší geopolitické poloze bychom byli bez těchto organizací v ještě horší pozici, než bylo Československo v roce 1938. 

 

Znamená to, že se mi v EU všechno líbí? Ani zdaleka! Nejvíc mi vadí protlačování civilizačně-kulturní agendy – genderová ideologie a vše, co je s ní spojeno. 

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Náš svatý boj

Nicméně – k tomu dvě poznámky: Spojené království z EU vystoupilo, ale progresivistická ideologie tam dál řádí o sto šest – možná s ještě větší silou než před vystoupením. A některé členské státy EU – pro nás je nejrelevantnější Slovensko – se například ubránily např. Istanbulské smlouvě. Tato ideologie jede po jiné koleji než politika EU, byť uznávám, že v EU je převážně přijímána. Pokud si tuto ideologii nepřejeme, nemusíme vystupovat z EU, tím bychom si v tomto ohledu nepomohli. 

 Odpůrci EU (všimněte si, píšu „odpůrci“, nikoli „kritici“) mnohdy přirovnávají EU a NATO k RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci v dobách komunismu) a „Varšavské smlouvě“. Jestli byl brexit vůbec k něčemu dobrý, bylo to to, že vůbec nastal: Nikdo dnes nemůže tvrdit, že se z EU nedá vystoupit. (Dokud bylo Rusko při síle, z RVHP se pochopitelně vystoupit nedalo.) Dnes, nedlouho po počátku roku 2023, průzkumy veřejného mínění ukazují, že 58,5 % Britů si přeje návrat Spojeného království do EU, zatímco 41,5 % chce zůstat mimo. 

Zahraniční obchod Británie je orientován na EU z méně než padesáti procent; v našem případě je to kolem osmdesáti procent. Kdyby Česká republika vystoupila z EU, hospodářsky by se zhroutila do dvou dnů. (Nu, někdo by to možná bral, vzpomeňte na Severní Koreu.)

 Vystoupení z EU by znamenalo, že veškerá důležitá rozhodnutí o Evropě by se dělala bez nás. Ano, právně je naše svrchovanost členstvím v EU omezena, nicméně „můžeme do toho mluvit“. Místo hořekování nad ztrátou samostatnosti bychom se měli učit vyjednávat. Ledacos se totiž vyjednat dá – to dobře vědí skandinávské země, které mají méně obyvatel než Česká republika, a přesto si na ztrátu samostatnosti nestěžují. 

 A pak je tu ještě jeden faktor. Co myslíte, že by nastalo, kdyby se EU rozpadla? Jste si jisti, že by německá AfD nehrála „sudetskou kartou“? Já rozhodně ne. A co takhle Itálie? Nechtěla by „vrátit“ Istrii? Co Maďaři, jejichž premiér chodí na veřejnosti s tričkem s mapou Velkého Maďarska, zahrnujícího jih Slovenska, Podkarpatskou Rus, Sedmihradsko a Vojvodinu? Že by k tomu nedošlo? Nicméně…koho by ještě v osmdesátých letech napadlo, jaká zvěrstva se budou dít po rozpadu Jugoslávie? Kdyby někdo v Evropě kolem roku 1930 předpověděl, jak bude „Starý kontinent“ vypadat o deset let později, asi by ho považovali za šílence. Démoni nacionalismu sice spí, ale mohou se probudit. A pak to „rozjedou“ nebývale rychle. A jak by vypadaly vztahy Turecka a Řecka, kdyby obě tyto země nebyly členy NATO? 

 Vývoj v Evropě se mi pranic nelíbí. Zatímco v Putinově Rusku se učí „vlastenectví“, znovu se vyvěšují Stalinovy portréty, a kritika Ruska je zakázána, progresivistické teorie, jako třeba „kritická teorie rasismu“, káží, že dějiny Západu jsou jedna velká hanebnost za druhou. (Některé) děti ve Spojených státech se učí nenávidět své vlastní dějiny. Jedná se samozřejmě o velké zkreslení a mnohdy vyloženě o velkou lež. Rozhodně si nepřeji, aby zde zavládly putinovské manýry. Mám dobré důvody při vší kritičnosti k EU za Evropu bojovat. 

 Nu, opět konstatuji: Žijeme ve složitém světě. Není v silách jednotlivce prosadit nějakou zásadní proměnu. Jako křesťan vím, že „svět ve zlém leží“ – a že je to vážné. Ale nebudu fňukat. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 22. února 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

23 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Pane Drápale,
  míhá se mi před očima postava s kolovrátkem, který již začíná poněkud skřípat a vyluzovat čím dál více falešné tóny – a Vy to dobře víte. Rovněž víte, koho a čeho se týká neodkladný osud Velkého Babylonu (toho světského i náboženského), vždyť jste údajně dokonce sám napsal pojednání o knize Zjevení.
  Proč a k čemu tedy to křesťansko/ne-křesťanské divadlo? Důvodů nepochybně může (nebo musí) být více …

  Odpověď
 2. Členství v organizacích nám umožňuje zachovat si určitou svobodu.
  To už tady bylo. Za minulého režimu jsme měli svoji vlajku a hymnu, po které se hrála ta sovětská. Zatím se tedy u nás nehraje povinně Óda na radost nebo americká hymna. Jinak je to v podstatě stejné. Dříve se rozhodovalo v Moskvě dnes ve Washingtonu a Bruselu.
  Je ostuda pokud církev slouží režimu. Církev nemá se státem bojovat o moc, ale má rozhodně říkat ne ke všemu co se neslučuje s Božím řádem. Být nevěstou a ne nevěstkou.

  Odpověď
 3. Myslet si, že jako tak nepočetný stát můžeme být nezávislými, je naprosto naivní. Když jsme se za Masaryka vymanili z dominance Habsburků, tak jsme hned vlezli pod dominanci Francie. V roce 1919 jsme měli dokonce francouzského náčelníka generálního štábu – generála Maurice Pellého. Prvorepublikové spoléhání na Francii se nám ovšem krutě nevyplatilo, jak ukázal Mnichov a následný protektorát Třetí říše. Po porážce Německa jsme se dostali na 44 let pod dominanci Sovětského svazu. I Beneš obdivoval Stalina coby skvělého hospodáře (viz Compton Mackenzie: Dr. Beneš, 1947). Nyní jsme s celou EU pod dominancí USA. Takže se musíme smířit s tím, že vždy budeme jako národ či stát pod něčí knutou. To však zrovna křesťany nemusí nijak trápit, jelikož mají občanství v nebesích (Fp 3:20) a zde jsou jen cizinci (Žd 11:13-14; 1 Pt 2:11), kteří by se neměli zapojovat do světských půtek. Jakékoli změny v politické hegemonii nad naším státem i jinými státy jsou jen pimprlovým divadélkem, poněvadž každý stát do Ježíšova návratu stejně stále zůstává pod hegemonií vládce tohoto světa (J 12:31; 14:30; 16:11).

  Odpověď
 4. „Mám dobré důvody při vší kritičnosti k EU za Evropu bojovat. “

  A neměli bychom jako křesťané raději bojovat za Boží království (2 K 10:4-5)? Co nám je do nějaké Evropy? Do kusu země, která bude stejně jako zbytek ekumeny spálena (2 Pt 3:10)? Bojoval snad Pavel coby římský občan za Řím? Záleželo mu na jeho udržení jakožto garanta stability v tehdejším světě?

  Odpověď
 5. Doba se dost změnila, ekonomika funguje tak, že její páteř jsou nadnárodní společnosti. Pokud mají produkovat levně, musí produkovat ve velkém a propojeně. To s sebou nese potřebu propojených ekonomik a odstranění hranic a bariér. Jednotlivý stát už je pro ně příliš slabým partnerem. Požadovat úplnou samostatnost ve smyslu úplně vlastních specifických a nekompaktibilních zákonů a norem lze už jen za cenu podstatně snížené životní úrovně. Po začátku ukrajinské války je navíc zřejmé, že jednotlivý stát není schopný obrany. Třeba česká republika může být jen satelitem Ruska nebo součástí západní Evropy, ne plnohodnotně samostatná. Nemusí se nám spojenectví v rámci EU líbit, ale jedinou další alternativou je spojenectví a provázání s Ruskem. Tak jednoduché to je a vždy bylo. Teď je to pouze lépe vidět. Spojenectví s Ruskem by navíc ted znamenalo totální odstřižení od západní ekonomiky a embargování citlivějších technologií. Požadovat samostatnost v dřívějším smylu je asi jako kdyby se rozhodly Čerčany zavést vlastní měnu a začít jezdit auty vlevo…

  Odpověď
 6. Karel Krejčí

  Pane Drápale,
  též Vám přeji vše dobré. Ano, ať se děje cokoli – je třeba nefňukat. I když to tak nejspíš nemyslíte, ale v podstatě máte pravdu – vše je totiž pod Boží absolutní mocí. To, co je však pro nás zde na Zemi podstatné jak pro jednotlivce a potažmo celé společnosti je to, jaký zaujmeme ke konkrétním událostem postoj. Jaký zaujmeme postoj měřeno optikou Písma, zda si zachováme nadhled a víru právě v Boží absolutní moc. Zda prohlédneme lest a rafinované způsoby dočasného vládce tohoto světa nebo se jím necháme strhnout a oklamat věcmi a událostmi, které jsou vidět na povrchu. To je oheň, kterým každý z nás procházíme a který spolehlivě odhalí, co je v našem nitru skryto. Největším paradoxem je, jak si pokleslý svět násilím sám sobě dokazuje, jak je lidsky humánní. I to je forma „křesťanství“ (toho Zlého).

  Odpověď
 7. Mnohem více než samostatnost státu je svoboda občana. Tu jsme pod ruským jhem neměli a nyní ji máme. Za komunistické totality jsme byli jako otroci – nesměli jsme vycestovat do svobodného světa. Nejhorší bylo, že komunisté si osobovali právo na to, co si máme myslet – komunistické školství vychovávalo děti k ateismu a k nenávisti vůči církvi. Dospělí byli kvůli víře utiskováni – bylo jim zakazováno studovat na vysokých školách. Komunisté ovládli představitele církví a donutli je ke kolaboraci. Komunisté plánovitě rozbili všechny spolky, které nedokázali ovládnout – například skautské hnutí. Komunistická zvůle je důkazem, jak je občanská svoboda pro víru důležitá.

  Autor naznačuje, že ani ideje přicházející ze Západu nejsou OK. Zmiňuje progresivismus (pokrokářství), kritickou teorii rasy a Istanbulskou úmluvu. Já rozhodně nejsem zastáncem neomarxismu, který autor sice neuvedl, ale který je červeným hadrem konzervativců, k nimž se autor hlásí. Přesto bych byl proti tomu, aby vlády pomocí zákonů zakazovaly svobodné hlásání ateismu, které k neomarxismu patří. Jsem přesvědčen, že křesťané musí bojovat proti novopohanství Slovem Božím a ne politickými (mocenskými) prostředky – pomocí zákonů. Úpadek víry byl totiž způsoben právě spojením trůnu a oltáře. Aby se obnovila důvěra v církve, musí se tyto církve přiznat ke všem svým hříchům z minulosti, což například naplnila omluva papeže za roli církve při trýznění dětí indiánů v kanadských internátních školách.

  Konzervativci silně brojí proti Istanbulské úmluvě. Zjistil jsem, že většina jejích odpůrců ji vůbec nečetla. Přečtěte si ji a napište mi, co vám na ní vadí: https://rm.coe.int/1680462471 Někomu snad může vadit, že je ve smlouvě peoužit výraz gender. Ten je však pro účely této úmluvy v úmluvě definován v článku 3, odst. c takto: Pod pojmem “gender” se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a
  atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže (konec citace). Pokud si myslíte, že je definice v rozporu s křesťanskou naukou, napište mi nějaké vysvětlení. Istanbulská úmluva cíleně usiluje o vymýcení násilí na ženách. Ti, kdo proti ní bojují, zatěžují své svědomí těžkou vinou, že utrpení žen bude pokračovat. Počet nahlášených týrání v ČR činí cca 500 ročně, avšak 9 z 10 týraných žen se na policii neobrátí. Počet trestných činů znásilnění činí ročně cca 650, ale to je také jen vrcholek ledovce. Násilí na ženách má tedy v ČR děsivé rozměry. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Domaci-nasili-a-sexualni-nasili-v-roce-2021.pdf

  Odpověď
 8. Pane Pavle, máte pravdu. IÚ je nebezpečná zavedením pojmu gender do českého právního řádu. Viz kapitola I článek 4.3, z něhož vyplývá, že gender není totožný s biologickým pohlavím.
  https://alipro.cz/2020/03/03/istanbulska-umluva-aneb-prava-zen-az-na-druhem-miste/
  a kapitola III článek 14 požaduje na všech úrovních vzdělávání ( t. j. i základních školách, nebo dokonce předškolní výchově ? ) formální osnovy vzdělávcího materiálu o nespecifických genderových rolích. Přitom vzdělávání nepatří mezi výlučné ani sdílené pravomoci EU . A Radou Evropy volený kontrolní výbor GREVIO požívá větší imunitu než diplomaté či zaměstnanci Interpolu.
  Všechny trestné činy jmenované IÚ ( násilí, stalking, nucené sňatky atd. ) jsou již dnes trestnými činy v našem právním systému. Dokonce i požadovanou non-stop telefonní linku pro týrané ženy máme od roku 2015. Provozuje ji Bílý kruh bezpečí. Můžete na něj přispět alespoň dárcovskou SMS ( já tak učinil ).

  Odpověď
 9. pro pana Mirka

  Ptal jsem se, co je vadného na definici genderu pro účely IÚ. Nenapsal jste nic, takže předpokládám, že tato definice není závadná.

  Článek 4.3 v kapitole I zní: Ustanovení této úmluvy, obzvláště pak opatření zaměřená na ochranu práv obětí, budou implementována bez diskriminace na jakémkoli základě, například pohlaví, genderu, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání, politického či jiného přesvědčení, národnostního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, sexuální orientace, genderové identity, věku, zdravotního stavu, invalidity, rodinného stavu, statutu migranta nebo uprchlíka či jakéhokoli jiného postavení (konec citace). Gender je dle definice v úmluvě společenská role člověka. Ta se v jednotlivých kulturách velice liší. V naší kultuře jsou ženy rovnocenné. V islámské nikoliv. V izraeli mají ženy povinnou vojenskou službu. Jak vidíte, může se společenská role velice lišit.

  Vám se nelíbí, že úmluva požaduje, aby děti byly informovány o homosexualitě a transsexualitě. Proč? Když se člověk narodí jako homosexuál, lesba nebo transsexuál, je to hřích? Tito lidé se často stávají v dětském věku předmětem šikany a děti dokáží být v tomto směru extrémně kruté. Nemyslíte, že by společnost měla činit preventivní opatření, aby utrpení „jiných“ dětí vyloučila.

  Píšete, že náš právní řád má dostatek nástrojů pro potírání násilí na ženách. V tom asi máte pravdu, ale statistiky ukazují, že to, co máme, nestačí. Úmluva obsahuje ředu preventivních opatření a ty, jak známo, bývají účinnější než represe.

  Kdyby se Ježíš objevil až dnes, myslím, že místo farizeů a zákoníků by jeho nepřáteli byli konzervativci, kteří si myslí, že kdysi byl svět ideální a my bychom se do oněch dob měli vrátit. Byl divoký a krutý (kamenování hříšníků). Ježíš učil člověka tolerantnosti a hlavně empatii. Zvíře nemá empatii vůbec žádnou, pravěký izraelský „divoch“ poloviční. Dnešní člověk je stále málo empatický, z toho konzervativec nejméně. Empatický člověk vidí za Istanbulskou úmluvou prostředek na zmírnění utrpení, konzervativec porušení litery Písma. Když někdo ve sváteční den vytáhne osla z jámy nebo vyléčí člověka, neporušuje literu Písma?

  Odpověď
 10. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Mnohem více než samostatnost státu je svoboda občana. Tu jsme pod ruským jhem neměli a nyní ji máme.“

  Mnohem více než svoboda občana je svoboda od hříchu. Tu měli někteří i pod tím ruským (a ukrajinským) jhem a ona iluzorní svoboda občana pro ně nebyla až tak důležitá. Dnes je nadále drtivá většina oněch „svobodných občanů“ i bez onoho ruského jha stále pod totalitní nadvládou hříchu.

  Židé se také holedbali svou svobodou, ale Ježíš jim jasně ukázal, že jsou jen ubohými otroky:

  „Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.“ (J 8:31-36)

  Napsal jste:

  „Nejhorší bylo, že komunisté si osobovali právo na to, co si máme myslet – komunistické školství vychovávalo děti k ateismu a k nenávisti vůči církvi.“

  Dnes si osobují právo na to, co si máme myslet i současní „demokraté“ – viz např. vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací, Centrum proti hybridním hrozbám MV ČR, nemluvě o různých NGO. Tako jsme za minulého režimu byli vystaveni masivní sovětské propagandě, jsme dnes vystaveni stejně masivní propagandě americké.

  Napsal jste:

  „Istanbulská úmluva cíleně usiluje o vymýcení násilí na ženách.“

  Násilí se nedá odstranit tím, že se něco nadekretuje lidem zvnějšku. Násilí stejně jako jiné formy zla pochází z hříšného nitra člověka:

  „Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují.“ (Mt 15:18-20)
  Pokud tedy člověk není osvobozen od totalitní vlády hříchu, bude páchat zcela přirozeně zlo, byť třeba ze strachu z postihu subtilnějším způsobem.

  Odpověď
 11. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Když se člověk narodí jako homosexuál, lesba nebo transsexuál, je to hřích?“

  Nikdo se jako homosexuál, lesba nebo transsexuál nerodi, nýbrž se tím či oním stává. A že je to hříchem, se dočtete v bibli,

  Odpověď
 12. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Dnešní člověk je stále málo empatický, z toho konzervativec nejméně. Empatický člověk vidí za Istanbulskou úmluvou prostředek na zmírnění utrpení, konzervativec porušení litery Písma. Když někdo ve sváteční den vytáhne osla z jámy nebo vyléčí člověka, neporušuje literu Písma?“

  Váš paranoidní strach z litery, dokonce i z novozákonních učení, která dle své potřeby označujete za literu, by Vás, pokud byste byl konzistentní, musel vést i k odmítnutí učení o tom, že je v sobotu dovoleno činit dobře, poněvadž i ono se k nám dostalo prostřednictvím litery. Takže ten, kdo bazíruje na empatii a zmírňování utrpení (Mt 25:34-40), se drží zrovna tak litery, jako ten, kdo v souladu s biblí považuje tzv. homosexualitu za hříšnou (Ř 1:24-27). Vy tedy stavíte jen jednu literu proti jiné liteře, ale tváříte se, jako byste měl monopol na Ducha a ostatní byli jen otroky mrtvé litery. Snažíte derogovat platnost řady novozákonních ustanovení, která si dovolujete označovat za pouhou literu, jíž se kvůli tomu necítíte být vázán. Zkrátka to, co se Vám z Nového zákona nehodí, prohlásíte bohorovně za literu, kterou není třeba se řídit. Ježíš však nikterak neznevažoval ani literu SZ, naopak pře tímto znevažováním a následnou derogací výslovně varoval:

  „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým.“ (Mt 5:17-19)

  A nejen, že před pohrdáním literou varoval, On literu dokonce běžně používal k argumentaci:

  „On jim však řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když vyhladověl, on i ti, kdo byli s ním?“ (Mt 12:3)
  „Anebo nečetli jste v Zákoně, že o sobotách kněží v chrámě porušují sobotu, a přece jsou bez viny?“ (Mt 12:5)
  „On jim odpověděl: „Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku ,učinil je jako muže a ženu?“ (Mt 19:4)
  „Ježíš jim řekl: „Ano. Nikdy jste nečetli: ,Z úst nemluvňat a kojenců sis připravil chválu?“ (Mt 21:16)
  „Ježíš jim řekl: „Copak jste nikdy nečetli v Písmech: ,Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu. Od Pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích`?“ (Mt 21:42)
  „Pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám bylo od Boha řečeno slovy: ,Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův`? Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.“ (Mt 22:31-32)
  „Ani toto Písmo jste nečetli: ,Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, ten se stal hlavou úhlu. Od Pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích`?“ (Mk 12:10-11)
  „A říkal jim: „Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl: ,Cti svého otce a svou matku` a ,kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře`.“ (Mk 7:9-10)
  „Když se farizeové shromáždili, Ježíš se jich zeptal: „Co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn?“ Řekli mu: „Davidův.“ Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu nazývá Pánem, když praví: ,Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud tvé nepřátele nepoložím za podnož tvých nohou? Jestliže ho tedy David nazývá Pánem, jakpak je jeho synem?“ (Mt 22:41-45)
  „Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však na to řekl: „Je napsáno: ,Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.`“ (Mt 4:3-4)
  „ Ježíš mu řekl: „Je také napsáno: ,Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.“ (Mt 4:7)

  Atd.

  Ale Vy klidně prohlašujete Ježíšova a Pavlova slova o respektování vládní moci či Pavlova slova o homosexualitě za pouhou literu, kterou není třeba se řídit…

  Odpověď
 13. Jakub Zaorálek

  Výborná úvaha, souhlasím. Až na to zhroucení hospodářství do dvou dnů, to se mi zdá moc rychlý, ale nejsem ekonom.

  Odpověď
 14. Ježíš měl spory s izraelskými znalci Zákona. On i jeho oponenti byli znalci a vycházeli ze stejného Zákona, tak proč ty spory? Problém byl v tom, že znalci Zákona Zákon nepochopili a nepochopili jej proto, že byli náboženští fanatici. Fanatik si totiž chápe zákon doslovně – striktně podle litery. Fanatici žádali kamenování cizoložnic, Ježíš žádal milosrdenství.

  Ježíš řekl židům, že pravda obsažená v jeho slově je osvobodí od hříchu. Jaký hřích měl na mysli? Byla to jejich pýcha. Ta jim nedovolila uznat ho jako Syna Božího. Stejný hřích měli komunisté, když se snažili vymýtit křesťanství. Svoboda hlásat Slovo Boží a svoboda od hříchu je tatáž. Obecně vzato je hříchem jakákoliv lež a svoboda hlásat pravdu je osvobozením od hříchu lži.

  Odpověď
 15. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Problém byl v tom, že znalci Zákona Zákon nepochopili a nepochopili jej proto, že byli náboženští fanatici. Fanatik si totiž chápe zákon doslovně – striktně podle litery.“

  Ježíš snad chápal zákon jinak než doslovně? Vykládal ho snad alegoricky jako Filón?

  Podle Vás byl Ježíš fanatikem, když používal literu ve sporech se zákoníky nebo když právě literou umlčel ďábla? Zrovna tak Židé jej prohlašovali za blázna či za démonizovaného. Chcete snad být s nimi na jedné lodi?

  Problém zákoníků a farizeů nebyl ani tak v tom, že by přikázání nepochopili, nýbrž v tom, že se chtěli rigidním účinkům jejich doslovného znění vyhnout, že je chtěli obejít různými fígly podobně jako Vy, když popíráte platnost novozákonního učení o postoji k vrchnosti apod.

  Bez litery se zkrátka nemůžete obejít, nemáte-li sklouznout k naprosto libovolnému pseudonáboženskému plácání.

  Napsal jste:

  „Fanatici žádali kamenování cizoložnic, Ježíš žádal milosrdenství.“

  Ježíš ovšem žádal milosrdenství zase jen na základě litery:

  „Kdybyste věděli, co znamená: ,Milosrdenství chci, a ne oběť`, neodsoudili byste nevinné.“ (Mt 12:7)

  Jde totiž o citát z Ozeáše 6:6 – tedy o literu. Na liteře celé křesťanství stojí a s ní i padá, jak ukazuje Vaše svévolná derogace ustanovení, která se Vám nelíbí…

  Odpověď
 16. Přiznávám, že jsem netušil, že Ježíš ve věci milosrdenství citoval Ozeáše. Nicméně litera (starého) Zákona tedy nařizuje jednou kamenování cizoložnic, podruhé milosrdenství. Je tedy na čtenáři, aby si vybral. Jestliže si vybere jedno přikázání, poruší druhé. To jen dokazuje, že žádné přikázání nemá absolutní platnost, až na jediné (Mt 7,12). Toto přikázání „přebíjí“ údajný příkaz lhostejně ignorovat utrpení, které přináší vláda zločinců.

  Odpověď
 17. Pane Pavle, pokud nechápete, že slovo gender je newspeakový nesmysl, není Vám rady ani pomoci. Následně cituji oficiální stanovisko KDU-ČSL z roku 2018:
  „Domníváme se, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny založené na vztahu jednoho muže a jedné ženy.

  Dále chybí záruka, že úmluva nebude sloužit jako záminka či legislativní opora (1) ke stírání autentických rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím a k odstraňování pojmů otec a matka z vládní prorodinné politiky, (2) k zavádění předčasné a násilné sexualizace dětí ve školách prostřednictvím povinné výuky, (3) k pozvolné indoktrinaci právními prostředky na úkor občanské společnosti, (4) k umožnění adopce dětí homosexuálními páry, (5) k vytváření takového systému sociálně-právní ochrany dětí, který nepreferuje komplexní práci s rodinou a nerespektuje subsidiární roli státu k záležitostem rodiny, (5) ke znevažování mateřské role ve vztahu k profesní „kariéře“, apod.

  Z těchto důvodů ministři za KDU-ČSL v minulé vládě nehlasovali pro ratifikaci této úmluvy. Ve Vládě ČR byla Istanbulská úmluva schválena hlasy ČSSD a ANO 2011. Stejně jako naši dnes už bývalí ministři ani poslanci za KDU-ČSL nebudou v Poslanecké sněmovně souhlasit s tím, aby ČR přistoupila k této úmluvě Rady Evropy. ​“
  Kdo chce činit milosrdenství, má pro to dost prostoru ve svém osobním životě ( už jste poslal dárcovskou sms na Bílý kruh bezpečí ? ). Nejste prorok jako Ježíš, abyste vnucoval své standardy jiným. Když už, tak jste blíže saduceům. To byl vládnoucí kněžský rod, který Bibli relativizoval a z jejichž popudu byl Ježíš ukřižován. Evropu ohrožuje stejně tak ulhaný a krutý Putin, jako ulhaná a krutá genderová lobby. Že přeháním? Proč Britové museli uzavřít genderovou kliniku Tavistock ? Proč odstoupila skotská premiérka Sturgeonová, když její bezvýhradná akceptace gendrové ideologie vedla k tomu, že násilníci se prohlásili za trans-ženy a vyžadovali ( i nebo y – vida, genderový problém ) umístění do ženské věznice ?

  Odpověď
 18. Pane Mirku,

  nejsem zastánce LGBT politiky. Na druhé straně v ní nevidím žádné nebezpečí. Nebezpečí vidím v náboženském fanatismu, který používá LGBT hnutí jako zástěrku pro hlásání svých konspiračních teorií. Příkladem budiž kázání Petra Piťhy, kde mimo jiné řekl:

  „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. (…) Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí,“ pokračoval Piťha.

  Uznejte, že jsou to řeči fanatika.

  Vyjádření KDU k Istanbulské úmluvě nemá oporu v textu úmluvy. Samo říká, že úmluva by mohla být záminkou, nikoliv že úmluva obsahuje něco vadného. Proti definici pojmu gender obsaženém v úmluvě, jste nedokázal nic najít.

  Jak jste přišel na to, že relativizuji Bibli?

  Považujete ruské vraždící monstrum za stejně zlé jako genderovou lobby. To je chucpe vůči Putinovým obětem.

  Odpověď
 19. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Nicméně litera (starého) Zákona tedy nařizuje jednou kamenování cizoložnic, podruhé milosrdenství. Je tedy na čtenáři, aby si vybral. Jestliže si vybere jedno přikázání, poruší druhé.“

  Na Starý zákon je třeba nahlížet prizmatem Nového zákona, prizmatem Ježíše. Nemyslím si, že bychom si my mohli libovolně vybírat, kterou literu upřednostníme. Ježíš tak ovšem činit mohl jakožto Bohem seslaný Mesiáš.
  Jednou Ježíš upřednostní milosrdenství před kamenováním cizoložnice, ačkoli tento příběh není obsažen v nejstarších rukopisech, takže asi není původní, jindy však literu SZ naopak extrémně zpřísní. Už nejen za zavraždění, ale i za pouhé hněvání se propadne člověk soudu, za nazvání bratra slovem raka propadne synedriu a pokud ho nazve bláznem, propadne rovnou gehenně ohně (Mt 5:20). Tak přísný nebyl přece ani Starý zákon. Stejně tak za cizoložství, byť jen v myšlence, zpřísňuje Ježíš trest z “pouhého” kamenování na uvržení celého těla do gehenny (Mt 5:27-29). Kde v těchto Ježíšem do extrému zpřísněných trestech vidíte milosrdenství? A z litery Nového zákona bychom si měli vybírat podle jakého klíče, když tvrdíte, že je na čtenáři, aby si vybral, abychom neskončili v čiré svévoli?

  Napsal jste:

  „To jen dokazuje, že žádné přikázání nemá absolutní platnost, až na jediné (Mt 7,12). Toto přikázání „přebíjí“ údajný příkaz lhostejně ignorovat utrpení, které přináší vláda zločinců.“

  Zajímalo by mě, jakým způsobem přikázání z Mt 7:12 přebíjí příkaz podřizovat se vládní moci (Ř 13:1-6) a povoluje rebelii vůči ní. Ježíš, který toto přikázání sám vyřkl, jako esenci Zákona a Proroků, přece na základě něho neřekl ani slovo proti utrpení, které lidu přinášela okupační vláda římských zločinců a jejich kolaborantů z řad Židů. Tito kolaboranté, např. celníci, odírali člověka často i o to poslední, co vlastnil. Pokud neměl už nic, pak ho mohli nechat prodat do otroctví. A co proti nim podniknul Ježíš? Chodil na jejich hostiny (Mt 11:19) placené z peněz nezákonně (L 19:8) vydřených z různých chudáků a jednoho z celníků si dokonce vybral za svého učedníka (L 5:27-32). A místo toho, aby podle Vás neignoroval vládu zločinců, tak lidi vyzývá k tomu, aby když je někdo bude odírat o jejich majetek, což byl denní chleba celníků, tak aby mu dali ještě více, než co požaduje:

  „A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.“ (Mt 5:40-41)

  Ježíš tedy z přikázání Mt 7:12 rozhodně nevyvozoval žádné takové závěry jako Vy a vůči nespravedlivé vládní moci zůstával pozoruhodně loajální, vyjma toho, že by se dopustil hříchu. Tím je vzorem i pro náš postoj k nespravedlivé vládní moci. Takže nevidím žádný důvod pro to mít za vzor zéloty namísto Ježíše…

  Odpověď
 20. Putin neohrožuje Evropu. Evropu ohrožují nekompetentní evropští politici – slouhové USA a agresivní vojenský spolek NATO. Orbán jedná správně. Nenechme se naší vládou infikovat protiruskou nenávistí a umožněme jim ať odejdou na Ukrajinu bojovat za evropské hodnoty. Nechme je, ať zůstanou jako kůl v plotě. Většina našich občanů válku nechce, pouze nějací pomatenci.

  Odpověď
 21. Ad pavel v

  Napsal jste:

  “Pane Mirku, nejsem zastánce LGBT politiky. Na druhé straně v ní nevidím žádné nebezpečí. Nebezpečí vidím v náboženském fanatismu, který používá LGBT hnutí jako zástěrku pro hlásání svých konspiračních teorií.“

  Politika LGBTQIA+ je ovšem humanrightistický fanatismus, který se snaží převrátit samotný řád stvoření (Ř 1:18-32). Piťha aj. se snaží pouze šíření této perverze brzdit, jen reagují na tuto nepokrytě ďábelskou vzpouru proti Stvořiteli hlásající scestné diskriminační teorie…

  Napsal jste:

  „Považujete ruské vraždící monstrum za stejně zlé jako genderovou lobby. To je chucpe vůči Putinovým obětem.“

  Jak je možné, že ani Ježíš ani Pavel neříkali nic proti římským vraždícím monstrům Tiberiovi či Neronovi a místo toho poukazovali na zlo zákonické a farizejské lobby (Mt 23; 2 K 11-13-15; 1 Te 2:14-16)? Nebylo to od nich dle Vás také chucpe vůči Tiberiovým a Neronovým obětem?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář