Procházej: Daniela Hurtová

Důležitou součástí realizačního týmu festivalu UNITED jsou dobrovolníci. Nejvíce se jich podílí na realizaci této akce v době jejího konání. Právě pro ně…

Důležitou součástí programu festivalu UNITED jsou tematické semináře a promluvy hlavních řečníků. Právě ty mohou být podnětem k diskuzi účastníků. Mezi pozvané hosty patří řádová sestra Angelika Pintířová, psycholog Dalimil Staněk, novinář Petr Vizina, salesián Libor Všetula, religionisté Pavel Hošek a Zdeněk Vojtíšek.