Procházej: Edwards

Ježíš pronesl své poslední kázání přibližně v úterý 31. března roku 33 našeho letopočtu. Poselství, které se nachází v Matoušově evangeliu 23,1–39,…