Procházej: Fico

Slováci v sobotu rozhodnou o tom, z jakých stran bude složen parlament v nejbližším volebním období. Jedná se při tom o zlomové volby. Po…

Pár slov k „zmene“ spôsobu financovania cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Nový zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností, ktorý nahradí komunistický zákon 218/1949, sa…