Procházej: Gentleman

V časech svého studia na gymnáziu jsem navštěvovala taneční hodiny. Součástí tanečního kursu byla i výuka společenského chování – tedy jakýchsi základů…