Procházej: Ježíš Kristus

Spousta lidí považuje Vánoce za romantickou pohádku, což každý rok přiživují papírové, dřevěné, slaměné nebo porcelánové betlémky. Všechno to vypadá tak dokonale,…

V dnešním blogu bych rád navázal na to, co jsem napsal v první části. Mluvil jsem o tom, co je evangelium. A ukázal…

Pán Ježíš řekl : “Syn člověka nepřišel, aby se Mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé” (Mt.2O,28).…

Oheň značně poškodil historickou katedrálu Notre Dame v Paříži. Dárci z celého světa již přislíbili miliony korun na přestavbu středověké pamětihodnosti, jedné z…

Mudrcové z východu poznali Spasitele podle světelného znamení. Věděli o něm jen to, co pravila dávná proroctví a co spočítali astronomové. Zvláštní…