Procházej: láska

Matouš 10:28 ... A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se Toho, který může duši i tělo…

Boží láska a Boží hněv jsou běžně stavěny proti sobě, zejména v učení o vykoupení. Je-li kříž projevem Boží lásky (Ř 5,8),…