Procházej: láska

Leden pro mě v dětství a mládí býval vcelku temným a nepříliš příjemným měsícem. Zatímco prosinec plynul radostně, v očekávání zimních svátků,…

Matouš 10:28 ... A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se Toho, který může duši i tělo…

Boží láska a Boží hněv jsou běžně stavěny proti sobě, zejména v učení o vykoupení. Je-li kříž projevem Boží lásky (Ř 5,8),…