Procházej: láska

Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Matouš 24:12 24. kapitola Matouše popisuje, co se bude dít na konci časů. Není to…

2. Janův 1:7-13 ... Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto…

2. Janův 1:1-6 ... Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu.…

Všichni si pamatujeme ten příběh z knihy Exodus, jak Mojžíš hodil před faraonem na zem hůl a ona se proměnila v hada.…