Procházej: manžel

Písmo nás učí, že kresťania by mali ctiť alebo rešpektovať všetkých ľudí (1. PT 2:17). Každá ľudská bytosť je nositeľom Božieho obrazu a my sme…