Majú muži dôvod oženiť sa?

Harry Benson z Marriage Foundation sa zamýšľa nad tým, či majú muži dôvod vstupovať do manželstva. Dnes majú muži prístup k lacnému sexu aj bez toho, aby na seba brali záväzky súvisiace s manželstvom. Zdá sa, že muži radi prijmú výhody partnerského spolužitia, ak zároveň na seba nemusia brať bremeno záväzku, ktoré sa historicky s takýmto spolužitím spája.

Niekto by sa mohol ohradiť, či to nie je príliš zjednodušujúce, ak redukujeme dôvody mužov k sobášu na sexuálnu aktivitu? Túto diskusiu necháme teraz bokom. Faktom je, že klesá počet párov vstupujúcich do manželstva a rastie počet kohabitujúcich párov. Zásadný zlom v správaní sa mužov a žien ohľadom manželstva nastal príchodom antikoncepčnej tabletky na prelome 60-tych a 70-tych rokov. 

SOUVISEJÍCÍAko vybudovať dobré manželstvo

Je iróniou, že na jednej strane sa zdá, že manželstvo viac prospieva mužom ako ženám. Napríklad, muži, ktorí sa oženia  a v manželstve zotrvajú, majú lepší zdravotný stav. Inými slovami – oženiť sa je pre mužov zdravé (prinajmenšom štatisticky). Na druhej strane sa zdá, že muži sa vo väčšej miere zdráhajú vstúpiť do manželstva  ako ženy. Harry Benson uvádza, že v prieskumoch pre právnickú kanceláriu Seddons v spolupráci s Marriage Foundation zistili, že muži vo väčšej miere ako ženy zostávajú nezosobášení, pretože „čakajú na tú pravú“ a 30% nevydatých žien sa nevydalo, pretože „čakajú na to, že budú oslovené“.

Štatistika tiež hovorí veľmi jasnou rečou, že deti, ktorých rodičia vstúpili do manželstva, majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že ich rodičia zostanú spolu ako pri deťoch, ktorých rodičia nie sú zosobášení. Javí sa to tak, že manželstvo pomáha párom, aby zostali spolu. Vzhľadom na to, že často sú to práve ženy, ktorým po rozpade vzťahu zostane na pleciach starostlivosť o deti, prináša manželstvo ženám (a ich deťom) jeden veľmi špecifický úžitok a tým je stabilita. 

Všetky veci, o ktorých my, chlapi, predpokladáme, že ženy chcú, sa dostali na koniec zoznamu…

Podľa Bensona sa stále viac rozširuje názor, že muži sa manželstvu obracajú chrbtom, pretože sú zmätení, čo vlastne ženy chcú, čo chcú oni sami a ako to dosiahnuť. Záplava nepríjemných príbehov #MeToo, #everydaysexism môže tiež spôsobovať, že niektorí muži sú pri vstupovaní do vzťahov opatrnejší.

Benson však tvrdí, že skutočný dôvod, prečo muži viac odolávajú manželstvu, je oveľa prozaickejší:  „Zavedenie antikoncepčnej tabletky v 70. rokoch umožnilo mužom spať so ženami bez obáv z tehotenstva. Zjavným dôsledkom toho je spolužitie bez sobáša. Kontrola pôrodnosti teda prelomila odveký predpoklad, že muži musia dokázať svoje dlhodobé zámery, kým dostanú to, čo chcú.“ 

Harry Benson sú spolu s manželkou Kate autormi knihy Čo chcú mamičky a oteckovia potrebujú vedieť. V tej súvislosti zverejnili prieskum medzi 300 mamičkami, ktorý si nechali urobiť pre svoju knihu. Výsledky tohto prieskumu boli prekvapivé. Benson píše, že „Všetky veci, o ktorých my, chlapi, predpokladáme, že ženy chcú, sa dostali na koniec zoznamu: muž, ktorý zabezpečuje rodinu, chráni, opravuje, je silný, sexi a dobrodružný. Na vrchole zoznamu boli: priateľ, ten, kto sa zaujíma o matku a deti, niekto, kto je milý a odpúšťajúci.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Podľa tohto prieskumu teda ženy chcú za partnera niekoho, kto je vnímavý, láskavý a ochotný urobiť záväzok.

Mnohí dnes hovoria, že financie sú dôvodom odkladu sobáša na neurčito. V prieskumoch, ktoré robila Marriage Foundation v spolupráci so spoločnosťou Seddons, boli náklady na svadbu uvedené ako jedna z najväčších prekážok manželstva. Podobne sa vyjadrujú páry, podľa mojej skúsenosti, aj na Slovensku. Toto sa na jednej strane dá pochopiť, ale, ako hovorí Benson, keď sa až do 70. rokov takmer všetkým podarilo zosobášiť, nie sú financie len výhovorkou, aby človek nemusel zobrať na seba plný záväzok? 

Čo teda môže motivovať mužov k tomu, aby sa oženili? Je otázne, či marketing ohľadom zdravotných benefitov je pre mužov dostačujúci. Harry Benson vidí riešenie v tom, aby muži znovuobjavili manželstvo. A to sa podľa neho stane vtedy, keď si ženy uvedomia moc, ktorú majú pri výbere partnera a to tým, že sú schopné povedať „ešte nie“ alebo odídu, ak muž nie je ochotný zobrať na seba záväzok. Ľahké spolužitie, ktoré sa dnes stalo akoby štandardom, to však sťažuje.

Benson provokačne tvrdí, že práve toto je to, po čom by mali feministky volať. Nie po sexe bez obáv z otehotnenia, ale po tom, aby muži boli ochotní brať na seba záväzok, ktorý zo vzájomného spolužitia vyplýva. Muži by sa každopádne mali správať k ženám slušne a s rešpektom. Ale to je oveľa viac ako #MeToo a #casualsexism.

Bensonov záver je: „Dobré ženy si zaslúžia dobrých mužov, ktorí sú láskaví a oddaní. Nájdu ich, keď sa postavia proti ľahkému spolužitiu a lacnému sexu.“

Spracované podľa článku Lacný sex, tak prečo by sa muži mali ženiť? 

Autor: Ondrej Kolárovský Zdroj: idea-list.sk Datum: 25. července 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

2 Komentáře

  1. 7Přeji si, aby všichni lidé byli, jako jsem já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha, jeden tak, druhý jinak. 8Svobodným a vdovám pravím: Bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já. 9Jestliže se však neovládají, ať vstoupí do manželství; neboť je lepší vstoupit do manželství, než se pálit žádostivostí. 10Manželům však nařizuji — ne já, ale Pán — aby žena od muže neodcházela.

    32Chci, abyste byli bez starostí. Kdo nežije v manželství, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánu, 33ale kdo se oženil, stará se o věci světské, jak by se zalíbil své ženě, 34a je rozdělený. Neprovdaná žena a panna se stará o věci Pána, aby byla svatá tělem i duchem. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému muži.

    1Bratrská láska ať zůstává. 2Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly. 3Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle. 4Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.

    Odpověď
  2. 16Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť Písmo praví: ‚Stanou se ti dva jedním tělem.‘ 17Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář