Procházej: modlitba Páně

Nedávno se v internetových diskusích rozhořela polemika na téma: Papež chce změnit text modlitby „Otčenáš“ – modlitby, již Ježíš v evangeliu doporučil…