Procházej: protestantismus

Patrně největší puritánský teolog a dost možná i nejvýznamnější reformovaný teolog vůbec. Zároveň působil jako pastor - nejprve coby presbyterián, později jako…

Obnovení Jednoty bratrské a probuzení mezi bratřími na panství hraběte Zinzendorfa bylo součástí rozsahem nebývalého Božího obnovného díla. Pán ze své milosti…