Procházej: rodina

Jednou jsem napsala, že v době svého dospívání jsem vzhlížela k obloze a ke hvězdám. Dodnes ráda fotografuji koruny stromů a oblaka.…

Číst internetové diskuse pod zveřejněnými články nebývá nic příjemného. Každý, kdo s tím má alespoň nějaké zkušenosti, ví, že diskuse se někdy zaměří…

Nech už prebieha akýmkoľvek spôsobom, priateľským alebo ponižujúco prudkým, civilizovaným alebo konfliktným, s ochotou spolupracovať alebo v bojovej atmosfére, rozpad rodiny nikdy…