Procházej: stáří

O dôstojnosti pri umieraní a o dôležitosti plánovania dobrej smrti s konzultantkou paliatívnej medicíny Chantal Meystre. Google ponúka na dopyt „dôstojná smrť“…