Procházej: válka

Jedno z trvale platných přikázání Mojžíšova zákona znělo „Nezabiješ!“ Z četby Starého zákona víme, že každá židovská komunita se musela vypořádávat s…