Procházej: viera

V tomto padnutom svete všetci kráčame ulicami nesplnených sľubov. Veriaci či neveriaci, bohatý či chudobný, mladý či starý, len málokto, ak vôbec…

Žena, ktorá žila nádejou DOBA BEZ NÁDEJE? „V posledných dňoch som bol konfrontovaný so skutočnosťou, že mnohí ľudia nebudú sláviť Vianoce tak,…

Abrahám — človek, ktorý žil vierou Abrahám poslúchol, že má vyjsť z Cháránu a nasledovať Boha do novej krajiny, ktorú nepoznal. Toto je metafora aj…