Procházej: viera

Často vo svojom živote prežívame zmätok a trápenie pre to, že podceňujeme (alebo celkom ignorujeme) nepriateľa svojej duše. Len zriedka myslíme na satana…

Keďže v odborných kruhoch prevládajú stále veľmi rozdielne názory o zámere tohto Listu Rimanom, bude iste správne vrátiť sa ku klasickému a osvedčenému spôsobu, ktorý…

Smrť je naša Veľká nepriateľka — väčšia než čokoľvek iné. Nárokuje si na každého jedného z nás a prenasleduje nás neúnavne po všetky naše dni. Moderní…

Ježiš nám umožňuje hlbší pohľad na túto dôležitú stránku kresťanského života, keď sa pri studni zhováral so Samaritánkou. Cirkev by mala byť…

Možno sa vám vo všetkom darí. Žiadna kríza. Žiadne konflikty, o ktorých by sme hovorili. Všetko ide hladko. A potom z ničoho nič — príde…

Čo robiť, keď chýbajú vodcovia, a keď spoločenstvo stráda. Ako študentka som vždy porovnávala moje malé spoločenstvo InterVarsity s tými veľkými a silnými na neďalekých…