Tajemství nápisu z doby Prvního chrámu konečně odhaleno

Čtyřicet let po nálezu kamenného nápisu odhalují pokročilé zobrazovací techniky popisy činů krále Ezechiáše, tvrdí izraelský biblista.

Pomocí pokročilých zobrazovacích technik rozluštil biblický učenec nápis vyrytý do kamene z doby Prvního chrámu, který byl objeven v roce 1982, ale jehož obsah nebyl nikdy zcela rozluštěn, informoval v úterý Ynet.

Prof. Geršon Galil, vedoucí Ústavu pro výzkum biblických a starověkých dějin, uvedl, že čtyři řádky na desce o rozměrech 27 x 23 cm, která je fragmentem mnohem většího kamene, odkazují na tři ze čtyř činů, jimiž se král Ezechiáš nejvíce proslavil, stejně jako další nápisy, které ho oslavují a které byly dosud nalezeny.

Jednalo se o vybudování tunelu, který měl přivádět vodu z jezírka za jeruzalémskými hradbami do města tváří v tvář očekávanému obléhání, aby byl tento životně důležitý zdroj chráněn, o nahromadění obrovského bohatství a o úspěšnou válku proti Filištínům.

Ve čtyřech dochovaných řádcích bylo odhaleno mnoho slov, která dosud nebylo možné vidět, včetně délky vodního tunelu (dvě stě tisíc loktů), skutečnosti, že „bylo nashromážděno stříbro a zlato“ a že „muži odtamtud“ byli „vysídleni“, přičemž poslední slovo bylo dešifrováno bez svého předmětu. Podle Galila se chybějící slova týkala vysídlení lidí po válce s Pelištejci, protože stejné sloveso se v Písmu používá v podobném kontextu o vysídlení lidí z jejich země.

Celý text je k dispozici na stránce Israel. cz Datum. 30. září 2023 Foto: Autor: Batya Jerenberg, World Israel News, 26. září 2023

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář