Tento týden v křesťanské historii: Velké probuzení, architekt amerického metodismu a katolická filosofka

 

Křesťanství má dlouhou historii a každý týden přináší výročí velkých milníků, úžasných tiumfů, strašidelných tragédií i všeho mezi tím. Nabízíme přehled jen některých událostí, které se staly v tomto týdnu v historii církve. Patří mezi ně největší táborové setkání velkého probuzení, jmenování jednoho z nejslavnějších vůdců metodismu k duchovní službě v Americe a inspirujíci životní příběh židovky Edith Steinové, která konvertovala ke křesťanství.

Služba Francise Asburyho v Americe

Tento týden si připomínáme výročí, kdy byl jeden z nejslavnějších vůdců metodismu jmenován do amerických kolonií. 7. srpna 1771 na metodistické konferenci, která se konala v anglickém Bristolu, se Francis Asbury dobrovolně stal součástí skupiny kazatelů, kteří měli evangelizovat Severní Ameriku. Ve svém deníku Asbury po konferencí napsal: „Půl roku jsem ve své mysli pociťoval nutkání, abych odešel do Ameriky a na konferenci bylo navrženo, aby se někteří kazatelé přesunuli na americký kontinent.  Řekl jsem svůj názor a nabídl sám sebe,“ vzpomíná Asbury.

Asbury se stal jedním z prvních dvou biskupů americké metodistické církve. Procestoval přibližně 420 tisíc kilometrů na koních, aby mohl šířit dobrou zvěst evangelia a dohlížet na záležitosti církve. Pod jeho vedením metodistická církev vzrostla z 1200 na 214 000 členů a bylo vysvěceno 700 nových kazatelů. Mezi muži, jež ordinoval, byl i Richard Allen z Filadelfie, první afroamerický duchovní ve Spojených státech.

Velké stanové probuzení v Cane Ridge 

Týden dlouhé stanové shromáždění začalo 6. srpna 1801 v Cane Ridge a patří mezi nejdůležitější duchovní probuzení v křesťanské historii USA. Probuzení se událo ve státě Kentucky, který v té době neměl ještě ani 10 let. Pověst o Boží přítomnosti se rychle šířila mezi koloniemi a lidé z velkých vzdáleností přicházeli, aby se shromáždění mohli zúčastnit a pocítit Boží dotyk.

Celá Bourbon County, kde probuzení probíhalo, měla v té době 12 000 obyvatel a shromáždění se zúčastnilo 10 000 až 20 000 osob. Jeden z účastníků později napsal: „Do vzdálenosti jednoho kilometru jsem všude viděl klečící lidi, modlící se k Bohu.“ Organizátorem setkání byl presbyteriánský pastor Barton Stone, který toužil po obnově a návratu k biblické církvi. Zapojili se do něj také baptističtí a metodističtí pastoři.

Tradici stanových shromáždění přinesli do USA skotští kolonisté. V jejich domovině bývala zvykem týdenní stanová shromáždění, která končila v neděli Večeří Páně. Na platformě postavené ze dřeva byla položena kazatelna a po skončení jednoho kázání, začalo další. Tak to trvalo až do neděle, kdy proběhla Večeře Páně. V pondělí ráno však lidé stále zůstávali na svých místech, a tak shromáždění pokračovalo ještě dalších několik dní.

Duchovní temnota před probuzením

Duchovní obnovu ovlivnil slabý duchovní stav věřících na západě. Mnozí sem šli za vidinou levně získané půdy a materiální blahobyt se stal hlavní životní prioritou. Presbyteriánští misionáři informovali své vedení. „Všechny nově vytvořená města v této západní oblasti mají jen málo nábožensky založených lidí.“

Probuzení v Cane Ridge nemělo vliv jen na lokální duchovní situaci, ale je součástí období, které se nazývá Druhým velkým probuzení (Second Great Awaking), které zasáhlo celé Spojené státy. Brzy po stanovém shromáždění v Cane Ridge začal kázat presbyteriánský pastor Charles Finney, který se též nazývá otcem moderního probuzení (The father of modern revivalism). Druhé velké probuzení se datuje od roku 1801, začíná událostmi v Cane Ridge a trvá až do 20. let 19. století. První velké probuzení ve Spojených státech je spojeno se jmény George Whitefield a Jonathan Edwards.

 

 

Terezie Benedikta od Kříže – vlastním jménem Edith Steinová

9.srpna 1942 zahynula v Auschwitzu katolická filosofka a členka řádu bosých karmelitek svatá Terezie Benedikta od Kříže, rodným jménem Edith Steinová.

Edith Steinová se narodila ve Vratislavi v rodině ortodoxních židů. V roce 1904 odmítla židovskou víru a stala se ateistkou. Po maturitě vystudovala germanistiku a historii na univerzitě ve Vratislavi. Později se přihlásila na univerzitu v německém Göttingenu, kde spolupracovala s profesorem Edmundem Husserlem, s kterým odešla na univerzitu do Freiburgu jako jeho asistentka.

V roce 1921 konvertovala ke katolicismu, velký vliv na ni měla četba Života svaté Terezie od Ježíše. Pokřtěna byla 1. ledna 1922, poté se vzdala asistentského místa u Husserla a odešla učit na dívčí školu ve Špýru, kterou vedly dominikánky. Ve volném čase studovala katolickou filosofii a překládala do němčiny spisy sv. Tomáše Akvinského.

V roce 1932 nastoupila na Institut pedagogiky, ale již o rok později musela pod tlakem nacistické vlády a jejích protižidovských zákonů místo opustit. Tehdy posílá dopis papeži Piu XI., v němž předpovídá osud Židů v Německu a prosí jej, aby se jich zastal.

V roce 1934 vstoupila k bosým karmelitkám a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříže a v roce 1938 složila  řeholní sliby.

Vzhledem k rostoucímu tlaku proti Židům v Německu zemi opustila a usadila se v karmelitánském klášteře v nizozemském Echtu.

V roce 1940 bylo Nizozemí dobyto a obsazeno Německem a Židům nastaly krušné časy. Zahynula v plynové komoře Auschwitz-Birkenau společně se stovkami dalších pokřtěných Židů z Nizozemí, jejichž přednostní vyhlazení bylo pomstou za společné veřejné prohlášení nizozemských katolických biskupů a vůdců protestantských církví, kteří v něm odmítli pronásledování Židů a vyzvali věřící k tomu, aby jim pomáhali.

 

Zdroj: Christian Today a Wikipedia

Foto 1: Wikipedia -ordinace biskupa Francise Asburyho Foto 2: Edith Steinová

 

 

 

 

Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář