Teologická fakulta zve na konferenci o církvi v době pandemie

V pátek 28. ledna 2022 proběhne na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference s názvem „Církev v době pandemie“. Teologové a religionisté na ní budou hledat odpověď na otázku, jak naplňování úkolu církví ovlivnila pokračující pandemie.

Poslání církví je v posledních desetiletích nejen v rámci ekumenického dialogu reflektováno pomocí tzv. teorie konstitutivních prvků církve. Církev se podle ní uskutečňuje v podobě svědectví (martyrie), bohoslužby (liturgie), služby potřebným (diakonie) a společenstvím samotným (koinonie). Konference se chce zaměřit na to, jak do uskutečňování a poslání církve zasáhla pokračující pandemie z r. 2020 a v souvislosti s ní hygienická opatření přijímaná v České republice. Jak nabyté zkušenosti a jejich reflexe mohou přispět k promýšlení života a služby křesťanů v české společnosti a k lepší připravenosti na další krizové situace, resp. odezvě na pokračující pandemii? Byla role církví ve společnosti pandemií a opatřeními posílena nebo marginalizována a mohly církve tuto změnu ovlivnit?

Na tyto a podobné otázky budou v jednotlivých oblastech hledat odpovědi teologové a religionisté napříč konfesemi společně s účastníky konference z řad široké veřejnosti. Úvodní přednášku prosloví David Václavík z Masarykovy univerzity, který se bude zabývat pandemií jako výzvou a zkouškou. Pro současné podoby křesťanství v ČR je podle něj charakteristické dvojí napětí: „To první napětí je dáno pluralizací, kterou západní křesťanství prošlo v posledních několika staletích, a která dramaticky narostla v posledních několika desetiletích. Jeho konsekvencí je zpochybnění legitimity a autenticity. Druhou tenzí je tenze zjednodušeně řečeno vnější. Jde o napětí dané postupnou ztrátou srozumitelnosti, atraktivity, ale také důležitosti. Jeho konsekvencí je zpochybnění potřeby a přínosnosti. Dva roky spojené s pandemií onemocnění Covid 19 tato napětí vlastně jen zintenzivnila a v některých ohledech i nasvítila chvílemi až v dosti nekompromisním světle,“ uvádí Václavík v anotaci přednášky.

V další části konference se referující z domácí fakulty, Evangelické teologické fakulty UK v Praze a ze Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích budou podrobně věnovat jednotlivým oblastem života církve, jejího vyznávání, slavení a služby. Tabita Landová a Michaela Vlčková budou reflektovat bohoslužebný rozměr. Pavel Hošek a Michal Kaplánek se zaměří na prvek společenství. Jaroslav Vokoun a Michal Opatrný nabídnou své pohledy na otázku svědectví. Ondřej Doskočil a Karel Šimr zakončí reflexí diakonického poslání církve.

Aktualizované informace ke konferenci jsou k dispozici na adrese http://www.diakonickateologie.cz/

Ke konferenci je možné se připojit on-line po předchozí registraci zde.

Bližší informace:

Mgr. Karel Šimr, Ph.D. e-mail: simr@tf.jcu.cz, mob.: +420 739 244 774

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář