Terorismus není inteligentní taktika, islamisté však zjišťují, že funguje – varuje Rémi Brague

Francie – Ať se nám to líbí nebo nikoli, v Nice byla Francie napadena coby křesťanský národ, říká francouzský znalec islámu prof. Rémi Brague. Pro obyvatele muslimských zemí je Francie stále ztotožňována s křesťanstvím, dodává tento religionista a laureát Ratzignerovy ceny.

Profesor Brague připomíná, že v islámu bylo křesťanství od počátku předmětem nepřátelství a pohrdání. Považovali jej za zastaralé náboženství, které zradilo Ježíše a zfalšovalo evangelium, aby zatajilo příslib Mohamedova příchodu. V muslimských společnostech bývalo křesťanství tolerováno, podobně jako židovství, protože to bylo státním zájmem. Křesťané ovšem museli platit zvláštní daň a podřizovat se ponižujícím normám, aby nakonec pochopili, že se jim vyplatí přijmout „pravé“ náboženství. Muslimové, kteří dnes žijí ve Francii, patří v naprosté většině do nižších společenstvích vrstev a vnímají to jako cosi, co odporuje přírozenosti a Boží vůli, konstatuje Rémi Brague.

Na dotaz, zda dle jeho mínění dnes dochází ke střetu civilizací, odpovídá, že by spíše mluvil o konfrontaci dvou systémů nebo dvou různých koncepcí práva: jedno je založeno na (Bohem stvořeném) rozumu a svědomí, zatímco druhé diktuje kniha – Korán, k němuž nelze nic přidat ani ubrat.

Pokud jde o islamistický terorimus profesor Brague připomíná, že tento způsob boje není výsadou islámu. V Itálii byly Rudé brigády, v Německu Baaderova Frakce Rudé armáddy, Palestinci sahali k terorismu spíše z nacionalistických než náboženských důvodů. Terorismus není inteligentní taktika, nicméně v dnešní Francii se ukazuje jako účinný prostředek, dovolující rychleji dosáhnout cílů. „Všimněte si prosím opatrnosti, s níž se naše média poddávají autocenzuře. Není potřeba zákona proti rouhání, k jeho akceptování už došlo,“ soudí profesor Brague v rozhovoru pro deník Le Figaro.

Poukazuje také ke skutečnosti, že jakkoli se po nás žádá, abychom se v hodnocení islámu a islamistů vyhýbali zobecňování, muslimští vůdci, v čele s Erdoganem, v tomto směru nerozlišují. Francouzskou válku s islamismem chápou jako útok na islám a na muslimy. Podle profesora Brague´a  se islamismus liší od islámu nikoli co do podstaty, nýbrž co do intenzity. Cílem islámu od samého počátku není obrácení celého světa, nýbrž jeho dobytí, třebaže nikoli nutně ozbrojeným způsobem. Usiluje o nastolení režimů, v nichž bude v té či oné formě závazné islámské právo, aby se v delší perspektivě ukázalo obrácení na islám výhodné pro všechny poddané. Nesmíme zapomínat, že na rozdíl od křesťanství islám není především náboženstvím či kultem, nýbrž právním systémem, upozorňuje francouzský profesor religionistiky Rémi Brague.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 1. listopadu 2020 Foto: Wikimedia Commons – Rémi Brague

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Slovo islamizace je odvozeno od slova islám a ne od slova islamismus. Islám je jen jeden a islamizace ohrožuje Evropu. Jejím zdrojem je řízená i neřízená migrace proti níž u nás bojuje dlouhodobě SPD a dnes Trikolora. Ostatní strany asi věří na společné soužití vlka a beránka a podporují zkázu Evropy.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář