Tornádo: foto 3 roky poté, silné vzpomínky a zkušenost „pro příště“

V červnu si připomínáme 3 roky ode dne, kdy jižní Moravu zasáhlo tornádo. Vyžádalo si 6 lidských životů, zranilo více než 200 lidí a způsobilo rozsáhlé materiální škody v objemu 15 miliard Kč. 

Lidé, kteří se rozhodli spoluobčanům zasaženým tornádem pomoci prostřednictvím Adry, darovali na účet veřejné sbírky 73 951 000 Kč, další materiální pomocí v hodnotě několika milionů korun přispěly české firmy. Často byly k darům připojeny i vřelé vzkazy:

„Myslím na vás všechny, držte se a všechno zvládněte. Pokud to půjde, pomůžeme a budeme se za vás modlit. V takových chvílích si každý uvědomí, jak nesmírně důležité je si pomáhat…“ 
– dárkyně Miriam 

Někteří z vás se „rovnou“ sbalili, aby mohli pomáhat přímo:

„Přijížděla jsem s obavami – bylo mi líto, že nejsem ani tesař, ani zedník, ani pokrývač – tak co tam asi mohu být platná? …Ti, kdo nechtějí druhým pomoci, zcela jistě najdou pádné důvody, proč to nejde. Ale ti, kteří pomoci chtějí, vždycky najdou způsob, jak to udělat. V Moravské Nové Vsi jsem zažila koncentraci těch, kteří chtěli – úžasný zážitek!“  

– dobrovolnice ADRA Jitka Chánová 

Po tornádu jsme jako ADRA iniciovali vznik rozsáhlého výzkumu, který měl za cíl vyhodnotit efektivitu distribuce pomoci a řadu dalších faktorů. 

Zapojili se do něj pomáhající organizace: Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadace Via a Donio. Výzkum také vyhodnocoval dopad pomoci na domácnosti s odstupem 2 let a zkoumal, jak se lidem podařilo vyrovnat se s důsledky tornáda

Během poskytování pomoci došlo historicky poprvé k velmi úzké spolupráci mezi neziskovými organizacemi v terénu a soukromými dárci a nadacemi. Nadace ani jednotlivci neměli nástroje ani zkušenosti, aby sami mohli realizovat rozsáhlejší a spravedlivou humanitární pomoc lidem v terénu, byli však schopni nashromáždit značné objemy finančních prostředků. Tato spolupráce se ukázala jako mimořádně efektivní.

Osobně se mi ve vzpomínkách vybavují nejen domy bez střech a neustálý stavební ruch, ale také tváře vyčerpaných a zároveň vděčných jednotlivců a rodin, kterým jsme jako ADRA v Moravské Nové Vsi pomáhali nebo jim pomoc zajišťovali. Nezapomenu na nasazení vedení ADRA, řady kolegů i mnoha dobrovolníků, kteří spali jen několik hodin a pracovali až „na krev“. 

Navždy mi zůstanou vryty vzpomínky na náš tým na informačním stánku ADRA, kde jsme kromě intenzívní a prospěšné pomoci lidem museli řešit i různé „výzvy“:

„Poznala jsem charakter lidí v krizové situaci: když někteří nezasažení obyvatelé Moravské Nové Vsi využívali, resp. zneužívali pomoci obce, která primárně náležela pouze zasaženým; tak i některých dobrovolníků, kteří příliš hodnotili práci, která po nich byla od postižených obyvatel požadována, a třeba ji i odmítali vykonat.“

  • Ivana Pilná, dobrovolnice na informačním stánku ADRA

Zároveň jsme na stánku zažívali i legraci, vzájemnou podporu a užitečnost naší práce, jak to vyjádřil náš kolega-dobrovolník ADRA Vít Hněvkovský:

„Myslím, že každý člověk si při takovéto činnosti uvědomí smysluplnost práce, srovná životní priority a také si odveze pokoru, která mu sice nezaplatí novou televizi, ale s větší pravděpodobností mu přinese pocit toho „skutečnějšího“ štěstí.“ 

Děkuji i vám všem, kteří jste nezůstali stranou a jakkoli se zapojili – darem, svým časem, konkrétní pomocí. Hodila se každá koruna, každá pomocná ruka, každá odklizená střešní taška. Děkujeme.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář