Křesťan dnes

Ty jsi kněz navěky (recenze)

Zdeněk Jančařík: Ty jsi kněz navěky. Rozhovor s Ludmilou Javorovou, Portál 2020

Hned od prvních vět úvodní části rozhovoru se čtenář ocitá v jiném světě. Čas jakoby zastaví svůj běh, minulost se prolíná v různých rovinách, desetiletí plynou tam i zpět, současnost se vynořuje jako z mlžných oparů. Jsme svědky vyprávění o životě, který je sice drsně ovlivňován společenskou a politickou situací padesátých, šedesátých i sedmdesátých let, ale vlastně si společenského dění nevšímá. Není podstatné. Jde přece o evangelium, kněžskou službu, přípravu služebníků, studium.

Zdeňku Jančaříkovi se podařilo získat důvěru Ludmily Javorové, což bylo nepochybně základní podmínkou toho, že se nějaký rozhovor vůbec konal, ale i tak si Ludmila leccos nechává pro sebe nebo nevysvětluje. Přitěžující okolností se tu zdá, že tazatel není jezuita, ale pouhý salesián. Nekatoličtí čtenáři se ocitají na jiné planetě. Spoustu bolestně prožívaných problémů není snadné pochopit.

Paní Ludmila zřetelně až ostře vymezuje „to naše“ a „to jejich“. Snažím se pochopit její nesmiřitelnost a myslím, že doba, v níž žila je jistým vysvětlením i ospravedlněním takových postojů. Nejsem expertem na církevní dějiny, a tak mi nepřekážejí údajné nepřesnosti a spory o data. Fascinuje mne vnitřní svět té ženy. V lehkých obrysech jejích slov vnímám tíži, hloubku, bolestnost a extázi vztahu s Nejvyšším. Zdá se mi, že toto je skutečná realita její existence. Její vnitřní bytí je zcela určeno duchovní realitou života chystaného pro nebeského ženicha. Všechny pozemské spory a nedorozumění mohou zranit a bolet, ale vlastně se nedotknou nejpodstatnější složky života této ženy.

Kdo bude chtít informace a přesné historické údaje, v této knize se jich nedočká. Kdo bude chtít nechat na sebe padnout ducha Božího a zpytovat své srdce v jeho vydanosti Bohu, má skvělou příležitost. Tahle kniha je pro všechny hledající, čekající, tiché. Nádavkem dostanou informace, údaje, příběhy, poučení. Já jsem vděčná, že takové ženy mohou být příkladem pro nás, kdo jsme totalitou nemuseli procházet. Ale ani totalita není rozhodujícím faktorem pro duchovní život. Jak důležité je, tohle si uvědomit!

Autor: Hana Pinknerová Datum: 16. prosince 2020

Exit mobile version