Ukrajina 2024: 2 roky konfliktu, 2 roky stálé pomoci, 2 roky vděčnosti

Dva roky válečného konfliktu na Ukrajině se v životě každého z nás odrazily určitým způsobem.

Někdo už je nelepšícími se zprávami unaven, další naopak vše stále sleduje a o situaci diskutuje, někteří s finanční podporou už před časem skončili, jiní si naopak prodloužili pravidelné dárcovství na několik příštích let. A co my v Adře ČR

Pociťujeme na sobě konkrétní příběhy, zápasy a utrpení osob, kterým pomáháme a chceme, aby mohli, alespoň v rámci možností, žít důstojným životem. 

Zároveň si uvědomujeme velkou vděčnost za:

  • štědrost našich dárců, kteří darovali za 2 roky na pomoc 250 mil. Kč 
  • naše pomoc dosáhla k 313 000 lidem
  • zlepšení života příchozím uprchlíkům do ČR – díky 3 139 akcím, do kterých se zapojilo přes 10 529 dětí a dospělých 

Naše pomoc lidem na Ukrajině se postupně proměnila: od akutní humanitární pomoci či evakuace ohrožených lidí jsme se zaměřili na opravy a technické zajištění dostatečného tepla, světla, vody a vybavení v kolektivních centrech pro tzv. vnitřní uprchlíky (lidi, kteří museli opustit své domovy, ale chtějí či potřebují zůstat na Ukrajině). Až do června 2023 jsme podporovali 4 kolektivní centra, v současnosti podporujeme 1 kolektivní centrum v Čerkaské oblasti.  

Mimo kolektivní centra jsme se podíleli na opravách poničených domů, kde bylo nutné provést výměnu oken a dveří. 30 generátorů a 58 přímotopů pomohlo 94 dětem v sirotčinci v Čynadijovu, i dospělým v Doněcké, Poltavské a Oděské oblasti.  

Instalovali jsme celkem 3 biologické čistírny odpadních vod, vybudovali vrty na pitnou vodu a provedli opravy kanalizací (např. v obci Čynadijovo jsme zajistili vodu pro 2 000 osob, v obci Obava vybudovali vrt a septik pro školku, v obci Ardonovo vrt a septik pro školu se 141 žáky).

Kachovka – velké problémy si vyžádaly rozsáhlejší pomoc

Nadyia a její rodina byli ve svém domově v Chersonské oblasti, když byla vyhozena do povětří vodní elektrárna Kachovka. V chaosu a pro svou bezpečnost se po dva dny ukrývali v podkroví. Oba dny strávili v chladném prostoru a nevěděli, co mají dělat a co je čeká. Zachránila Nadiina sousedka, která je vyzvedla lodí a odvezla na místo, kde si je převzali tamní záchranné složky. Vesnice, kde Nadiia žila, byla povodní téměř zničena a zůstala neobyvatelná. Opravit a přestavět dům, kde rodina žila, je takřka nemožné. Žijí teď proto v náhradním bydlení, které poskytuje ADRA Ukrajina. Za bezpečí a zázemí v těžké situaci jsou všichni velmi vděční.  

Bylo potřeba začít ihned se zajištěním dodávek pitné vody a zařízení na filtraci. V obci Novolatovka jsme instalovali systém na úpravu vody, díky kterému získalo přístup k pitné vodě na 400 žáků místní školy a dále více než 300 osob se zdravotním handicapem a seniorů v obci. Dva vrty na vodu jsme vybudovali v obci Sofijivka. Jeden vrt na technickou vodu o hloubce 100 metrů zajišťuje užitkovou vodu pro místní školu s cca 800 žáky a zaměstnanci. Druhý vrt na pitnou vodu o hloubce 78 metrů zásobuje nezávadnou vodou 6 000 lidí v Sofijivce. Celkem jsme po zničení Kachovky pomohli více než 12 000 osobám. 

Bylo potřeba zapojit se i v kolektivních centrech za hranicemi v Gruzii a Moldavsku 

V Gruzii jsme poskytli ukrajinským uprchlíkům potravinovou pomoc, vouchery na potraviny a léky v hodnotě 2 miliony korun. V Moldavsku pomáháme celkem 3 000 lidem, připravili jsme potravinovou pomoc, hygienické pomůcky a 2 kamiony inkontinenčních pomůcek. Dodali jsme lidem také potřebné matrace a polohovací zdravotní postele.   

Jak vypadala naše pomoc uprchlíkům v České republice? 

Díky 15 dobrovolnickým centrům ADRA mohla specifická pomoc příchozím z Ukrajiny probíhat lokálně. Kromě integračních aktivit v podobě pravidelných jazykových kurzů, klubů pro děti, výletů, jsme zajistili opakovanéindividuální psychologické poradenství 30 ukrajinským rodinám v Liberci. 

V několika městech jsme zorganizovali společné příměstské tábory a sportovní akce pro české (1 484) a ukrajinské děti (976).

Co bude dál? 

Až do dubna 2024 pokračujeme v naší “zimní” pomoci, tedy v opravách budov a distribuci humanitárních balíčků. Budeme se podílet na obnově infrastruktury ve východních oblastech Ukrajiny, půjde např. o opravy odpadů, hloubení studen, výstavbu kanalizace, budeme i kontrolovat a analyzovat kvalitu vody. Ve spolupráci s dalšími pobočkami ADRA budeme distribuovat materiální pomoc a podporovat kolektivní centra. A jako vždy budeme připraveni reagovat, pokud nastane neočekávaná krize či mimořádná událost.   

Co bude dál? Nevíme. Ale víme, proč a pro koho všechno děláme:

pro lidi, jako je Olena, která s Adrou rok pomáhala uprchlíkům v České republice

a pak se rozhodla vrátit domů do Kyjeva. Dny na přelomu roku strávila (opět) kvůli ostřelování v koupelně a napsala nám: Odvaha se již často mísí s únavou a vyčerpáním těla i duše.“

Děkujeme všem dárcům, kteří se i přes vleklost konfliktu nestávají lhostejnými a nadále spolu s námi pomáhají. 

Všem trpícím lidem i všem kolegům a kolegyním z týmu ADRA Ukrajina upřímně přejeme, aby co nejdříve mohli prožívat toto vyznání: 

Pokojně uléhám, pokojně spím, ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí. Žalm 4,9

Martina Špinková 

www.adra.cz

Veřejná sbírka na pomoc lidem na Ukrajině: www.darujme.cz/sosadra

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář