Ulf Ekman hraje klíčovou roli při růstu katolické církve ve Švédsku  

Kardinál Anders Arborelius je biskupem stockholmské diecéze, která zahrnuje celé Švédsko. V současné době má katolická církev v zemi malé zastoupení, ale díky přistěhovalectví a konverzím se rozrůstá. Jedním z lidí, kteří pomáhají církvi růst, je bývalý protestantský pastor Ulf Ekman. V roce 2014 šokoval svým rozhodnutím opustit charizmatickou denominaci Slovo života, kterou založil, a vstoupit do katolické církve. 

„Chceme, aby naše kostely byly aktivnější v evangelizaci. Proto jsme připravili program s Ulfem Ekmanem. Myslíme si, že každý pokřtěný má povinnost ukázat evangelium lidem kolem sebe,“ řekl Arborelius pro Rome Reports. 

Jako protestantský pastor byl Ekman velmi úspěšný – založil charizmatickou církev, která přitahovala tisíce lidí. V roce 2014 však se svou manželkou vstoupili do katolické církve. Nyní podle Rome Reports plní klíčovou roli v církevním evangelizačním poslání.

„Hlavní myšlenkou je, že klíčové je přátelství. Nevraživost a vášnivé debaty nevedou lidi k tomu, aby byli zajedno s Pánem. Možná některé, ale většinou je to tehdy, když vidí Kristovu lásku ve vašem životě. Je to tehdy, když kráčíme společně… A když klademe upřímné otázky a upřímně odpovídáme, lidé nám začínají důvěřovat,“ poznamenal. 

SOUVISEJÍCÍUlf Ekman: Papež má velké srdce a je plný lásky, zejména pro chudé a utlačované

Ekman šíří své poselství o přátelství do farností po celém Švédsku. Učí, že lidé nemusí být učenci, aby se o svou víru podělili s ostatními.

„Tato myšlenka má inspirovat každého člena církve, zejména v místních farnostech. Pokud jsi svědkem víry, pak jsi také evangelizátorem. A k tomu, abys byl svědkem, nepotřebuješ mít encyklopedické znalosti o všem,“ uvedl zakladatel církvi Slovo života se sídlem v Uppsale.  

„Myslím, že každý katolík zná jednoho nebo dva lidi, kteří jsou zvědaví. Ať už v práci, při studiu, v rodině nebo v sousedství – jsou lidé, kteří mohou mít jednu nebo dvě otázky, a tam je třeba začít,“ dodal na závěr pro Rome Reports Ekman. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 28. března 2023 Foto: ulfekman.com – Ulf Ekman s manželkou

Tags: ,,,

3 Komentáře

  1. Zajímavé na tomto článku je snad jen to, že bývalý protestant-charismatik učí katolíky, jak dělal přátelskou evangelizaci. Ale to přece není nic nového pod sluncem.

    Odpověď
  2. Otázka je, co si kdo pod pojmem evangelizace představuje.
    S odpovědí na tuto otázku souvisí, zda Ekman vůbec kdy evangelizoval ještě předtím, než přestoupil do pro něj výhodnějšího klubu. Tisíce lidí přivedených do jeho bývalé církve nemusí ještě znamenat totéž, co tisíce přivedených ke Kristu skrze evangelium.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář