Uměleckou tvorbou společně proti obchodu s lidmi

Vatikán – Na internetové platformě Patreon najdeme od soboty komunitu s názvem SUPER NUNS. Jejím cílem je podpořit uměleckou tvorbou úsilí řeholních sester ze sítě Talitha Kum, které již deset let bojují proti zotročování žen a obchodu s lidmi.

Umělecké hnutí SUPER NUNS inauguroval dnes v knihovně apoštolského paláce papež František a stal se jeho prvním členem. Umělce reprezentuje například newyorský street umělec Stephen Powers, známý pod jménem ESPO, který se sobotní inaugurace ve Vatikánu osobně zúčastnil, a japonský kreslíř Leiji Matsumoto.

Biblickou výzvu „Talitha Kum“, totiž slova, jimiž Ježíš křísí Jairovu dceru k životu a vybízí ji „Děvče, říkám ti, vsťaň!“ (Mk 5,41), si před deseti lety zvolila za své motto síť řeholnic angažovaných v pomoci ženám ztraceným v temných spirálách obchodu s lidmi. „Talitha Kum“ má dnes dva tisíce členů v 70 zemích světa a jen za poslední dva roky pomohla více než 15 tisícům lidí. Sestry spolupracují s ženami různých světonázorů a kultur, jejich práce si žádá připravenost čtyřiadvacet hodin denně a úspěchům se nedostává žádné reklamy. Získávání fondů na jejich podporu tedy není snadné a právě v této věci jim chce pomoci nadace SUPER NUNS, kterou v sobotu papež František osobně podpořil a za níž se jako první postavil populární americký street artist ESPO a průkopník japonských kreslených seriálů Leiji Matsumoto.

Každý měsíc poskytne SUPER NUNS 10 signovaných tisků ostatním členům komunity. Její podporovatelé se mohou zavázat k pravidelnému měsíčnímu příspěvku od 3 do 25 dolarů nebo věnovat jednorázový příspěvek. Příspěvky budou předávány přímo na pomoc Talitha Kum. „Vstupujeme do úžasné komunity umělců, která pomůže přiblížit veřejnosti velkého ducha obětí a neunavné práce sester,“ uvedla sestra Gabriela Bottani, mezinárodní koordinátorkou sítě Talitha Kum.

Oběťmi obchodu s lidmi jsou dnes ženy, děti i muži, kteří jsou zneužíváni sexuálně, pracovně nebo jsou násilně přivtělováni do vojenských oddílů bez ohledu na věk a pohlaví. V takto dramatické situaci se dnes ocitá 40 milionů lidí, 70% z nich jsou ženy. Mluví sestra Gabriela Bottani:

„Na globální úrovni je touto kriminalitou nejvíce zasažena Asie a zejména její jižní a jihovýchodní část. Jde o nejhustěji zalidněnou část kontinentu. Afrika, zejména subsaharská, je první na seznamu pokud jde o počet obětí v poměru k počtu obyvatel. Jako světová síť pozorujeme, že obchod s lidmi má především lokální ráz: lidé jsou verbovaní a zneužívaní v oblastech, odkud pocházejí, ve své zemi nebo přecházejí hranice jako běženci. Fenomén obchodu s lidmi se propojuje a směšuje s mezinárodními a lokáními migračními pohyby. Musíme si všímat toho, že skupiny migrantů, zejména těch, kteří přicházejí bez dokumentů, se ocitají v bezprostředním nebezpečí verbování nebo vykořišťování. Vidíme to nyní na příkladu Venezuelanů a pohybů ve Střední Americe, kde celé karavany vycházejí z Hondurasu, aby se z míst zasažených největším násilím, jako je například Salvador, dostali do Spojených států,“ říká sestra Gabriela Bottani, mezinárodní koordinátorka sítě Talitha Kum.

 

Autor: Vatikánský rozhlas  Datum: 9. února 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář