Unavený otec tří postižených dětí se obrátil na Johna Pipera

Otec tří postižených dětí se po 11 letech manželství dostal do nelehké situace a prožívá osobní krizi.

„Už třináct let jsem věřící. Jsem často smutný a je pro mě složité „se vždy radovat“ (2. Korintským 6,10). Cítím se opotřebovaný, někdy úplně zahořklý a rozzlobený, přestože miluji své děti, je pro mě a moji manželku těžké se o ně starat. V minulosti jsem se dokonce přiznal, že nenávidím svou pozici otce,“ přiznal se posluchač americkému pastorovi.

„Jak mám podle Boží vůle mít rád svou rodinu? A jak v tom všem najdu pokoj a radost? Je mi smutno, že jsem dokonce někdy byl naštvaný na své děti a manželku a tento život. Teď se obávám krize středního věku a vyhoření. Můžete mi nějak pomoci?“ obrátil se se svým problémem na Johna Pipera.

Pastor a zakladatel portálu Desiring God v úvodu povzbudil posluchače slovy, „že Bůh pracuje ve vás a pro vás“. Na obrazu pevnosti se stěnami popsal některá důležitá fakta, která mu pomohou vše překonat.

Rodina je jako pevnost, kde muž se svou manželkou a dětmi může žít a hlavně je místem, kde je Bůh a bude tam i nadále pracovat, ubezpečil ho.

Bůh jasně nastavil hranice jeho života a postavil ho do pozice otce a manžela. „Nesmíte opustit svou ženu,“ řekl jasně Piper a pokračoval: „Podle smlouvy je to vaše manželka a Bůh byl svědkem této smlouvy.“ (Malachiáš 2,14) a (Matouš 19,6)

Druhým důležitým faktorem vyplývajícím z pozice otce je, že nesmíte opustit své děti, připomněl Piper a citoval pasáž 1. Timoteovi 5,8:

„Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.“

Ubezpečil posluchače, že i když se to někdy může omezující, rodina je Bohem dané místo, kde Bůh přes naše bolesti a únavu pracuje.

Piper jako přesvědčený kalvinista muže ubezpečil, že Bůh si ho bezpodmínečně vyvolil jako své dítě, aby s nim mohl žít ve své věčné lásce. (Římanům 8,29) Bůh mu také dá sílu to všechno překonat.

Také mu připomněl počátky jeho cesty víry, když „Bůh otevřel vaše oči, aby viděl pravdu, velikost a Kristovu slávu. Přivedl vás k životu“ a dal mu dar svého Ducha (Efezským 1,13).

Radost z odpuštění hříchů, pro které Kristus trpěl na kříži, by měla být radostí do každodenních zápasů, uvedl dále Piper. „V této pevnosti poslušnosti nejste sám. Bůh je ve své moci přítomen a pracuje svým Duchem,“ dodal.

Život utrpení končí ve věčné slávě

Život může být těžký a plný bolestí, ale cesta křesťana končí ve věčnosti, a tak můžeme mít „naději na slávu“ (Kolosanům 1,27), připomněl důležitou biblickou pravdu pro unavené křesťany baptistický kazatel.

„Ve všech vašich okolnostech se to může po určitou dobu zdát, že to všechno postrádá jakoukoliv slávu. Absolutně tomu rozumím. Slyšel jsem, co jste řekl o svých dětech“ a na příkladu Kristově ilustroval cestu slávy přes utrpení.

Povzbudil posluchače pasáží z Bible:

„Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit“ (Římanům 8,18).

Na závěr ho povzbudil, že Bůh od něho nebude vyžadovat nic, na co by mu nedal milost vydržet.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 3. prosince 2019  Foto: Wikimedia Commons – John Piper

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář