Úspěšné tažení na obhajobu zpovědního tajemství v Kalifornii

Sacramento – Široké a mezináboženské lidové hnutí smetlo ze stolu kalifornský návrh zákona rušícího zpovědní tajemství v případech deliktů na nezletilých. 140 tisíc dopisů, 17 tisíc emailů a stovky telefonátů nakonec vedly Výbor pro veřejnou bezpečnost při kalifornském státním shromáždění (dolní komora parlamentu tohoto amerického státu) ke stažení návrhu předloženého senátorem Jerry Hillem.

Norma pod názvem SB 360, schválená kalifornským senátem, požadovala, aby informace o zneužívání vyslovené při zpovědi, byly automaticky oznamovány soudním orgánům, zejména pokud se týkaly jiného kněze nebo lidí zaměstnaných či angažovaných v církvi. V čele tažení proti tomuto zákonu, rušícímu svobodu svědomí, stanul arcibiskup Los Angeles Peter Gomez.

“Pokud může jakýkoli zákonodárce donutit věřící, aby vyznali své nejhlubší myšlenky a city sdílené pouze s Bohem ve zpovědi, pak skutečně už žádná oblast lidského života nebude svobodná či bezpečná před vměšováním státní moci,” prohlásil arcibiskup Gomez.

Proti návrhu zákona vystoupili také představitelé muslimů a dalších křesťanských vyznání. Ve společném prohlášení vyjádřili solidaritu kalifornským katolíkům a odsoudili návrh zákona jakožto “útok na náboženskou svobodu”. Arcibiskup Gomez vyjádřil všem signatářům svoji “osobní vděčnost”. “Náboženská svoboda je jedním ze základů americké demokracie – zdůraznil. – Za žádných okolností pro nás nemůže být přijatelné, aby vláda zasahovala do způsobů, jakým se lidé modlí nebo prožívají svou víru ve společnosti. Ohrožení svobody víry bude vždy také ohrožením svobody pro všechny,” napsal arcibiskup Gomez.

Zároveň připomněl také rigorózní opatření v boji proti zneužívání nezletilých zavedená v Kalifornii jak na státní tak i církevní úrovni. Patří mezi ně například povinnost archivovat digitální otisky prstů všech duchovních i laiků působících v rámci církevních struktur. Církev “zůstává bdělá a plně angažovaná v oblasti ochrany nezletilých a v pomoci obětem zneužívání,” uvedl arcibiskup Gomez.

Vatikán odmítá snahy o prolomení zpovědního tajemství

Vatikán v prohlášení z 1. července označil za „nepřijatelné“ snahy států o prolomení zpovědního tajemství. Podle agentury Reuters je jedná o zřejmou odpověď na kroky zákonodárců v Austrálii a v dalších zemích, které uvažují o schválení zákonů, jež by umožnily prolomení tajemství v případech sexuálního zneužívání.

Dokument vydaný Vatikánem uvádí, že žádná vláda nemůže nutit kněze tajemství porušovat. „Nedotknutelné tajemství zpovědi přichází přímo z Bohem zjeveného zákona a jeho kořeny jsou ve své podstatě svátostí do té míry, že nemůže být připuštěna žádná výjimka,“ uvádí se v dokumentu, který byl schválen papežem Františkem.

Dokument, jenž nezmiňuje žádné konkrétní země nebo skandály kolem zneužívání, si také stěžuje na „znepokojující negativní předsudky proti katolické církvi“.

Právní systémy většiny zemí respektují právo katolických kněží ponechat v tajnosti to, co se dozvěděli během zpovědi. Podobné právo mají například i obhájci, kteří nejsou povinni odhalit důvěrné informace o svých klientech. Kvůli krizi vyvolané sexuálními skandály církevních představitelů se však množí hlasy vyzývající ke zrušení této výsady.

Závěry loňského vyšetřování zneužívání dětí v Austrálii doporučily, aby země schválila novou legislativní úpravu, která by náboženské představitele donutila ohlásit případy zneužívání, o kterém by se dozvěděli během zpovědi. Výzvu zatím vyslyšely dva z osmi australských států, které z neohlášení informace o zneužívání získané u zpovědi učinily trestný čin. Zbylé australské státy o této možnosti uvažují.

V květnu kalifornský senát schválil zákon, který umožňuje porušit zpovědní tajemství v případě, že se kněz dozví o možném sexuálním zneužívání spáchaném jiným knězem.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas ČTK Datum: 16. července 2019  Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,

4 Komentáře

 1. Mnoho států tuto ohlašovací povinnost má již dávno – třeba ve Švédsku i u závažných trestných činů jako jsou vraždy (je povinností kněze či faráře upozornit předem zpovídaného, že tento hřích již by musel ohlásit, pokud bude zpovídaný pokračovat). Kdyby nedocházelo k tak flagrantnímu systémovému zneužívání institutu zpovědního tajemství, asi by takový tlak nevznikl. Velká výsada znamená též velikou odpovědnost.

  Odpověď
  • 1. Zpověď řeší činy-hříchy které se již staly (a nemohou se odestát). Úplně stejně funguje i advokát-obhájce !

   2. Zpovědník může odepřít rozhřešení (bez něj zpověď neplatí) pokud má podezření že zpovídaný svého činu nelituje, NEMÍNÍ SE NAPRAVIT (tedy je jasné že se to vztahuje i pokud zpovídaný prozradí že nějaký zločin-hřích teprve chce spáchat)

   3. součástí rozhřešení bývá za pokání modlitba, skutek milosrdenství atd. ALE:
   Součástí pokání však může být i vážnější úkol, jako je třeba příkaz dotyčnému přihlásit se na policii, nebo příkaz navštívit lékaře např. tehdy, projevují-li se u penitenta nebezpečné psychotické sklony. Nesplnění uloženého pokání může být (podle okolností) těžkým hříchem a může znamenat NEPLATNOST celé zpovědi.

   4. Listina základních práv a svobod čl. 37 odst. 1praví:
   „Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.“
   Zpovědník je zpovídanému osobou velmi blízkou. Možná často i bližší než rodina.

   5. Nebavíme se nyní o vraždě, ta velká odpovědnost dopadnout pachatele a zjednat právo tedy skutečně leží v první řadě na samotné oběti. Musíme všechny tyto oběti podporovat, ale ten závažný krok musí učinit oběti. Kde není žalobce, není ani soudce.

   PPS: kněz-pachatel který by se pokusil přimět oběť zneužití (ale platí to i pro případ knězovy milenky, či milence) aby se chodila zpovídat k němu (ze strachu před prozrazením), upadá do automatické exkomunikace !

   Do automatické exkomunikace ovšem upadá i kněz, který poruší zpovědní tajemství (lze odepřít rozhřešení – tedy že zpověď není platná, ale nelze porušit zpovědní tajemství).

   Odpověď
   • Problém je, že zpovědní tajemství je zneužíváno. Pachatel se vyzpovídá a pokračuje – klidně i ve stovkách dalších případů. Církevní orgány ho jen přeloží do jiné farnosti.
    Kolik znáte případů, kdy se jako součástí pokání stalo, že se pachatel – kněz (který sexuálně zneužíval) šel přihlásit na policii? Obávám se, že žádný.
    Sexuálními zneužíváními kněžími + následné zametání pod koberec církevními orgány (což je ještě horší), se zabývají např. dokumenty:
    Zbav nás všeho zlého“ (Deliver Us from Evil), USA 2006 (ke stažení třeba na Ulozto)
    „Katolická církev – tíživé mlčení“, Francie 2017. (https://www.youtube.com/watch?v=L5cVCkMjz3A)
    „Hlavně to nikomu neříkej“, Polsko 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4&list=LLSWjZiMpYCQ38TsegzbQvBw&index=5&t=0s)

    Odpověď
    • Promiňte, ale vůbec nechápete co zpověď je.

     Zpověď vyžaduje lítost, obrácení, vyznání hříchů (knězi, protože to je svátost), rozhřešení a pokání. Jinak je zpověď neplatná !!! (a v některých případech jak jsem psal to podléhá dokonce automatické exkomunikaci)

     Přitom zpovídající kněz nemá jediný důkaz že zpovídaný mluví pravdu (může si vše vymýšlet, být psychicky nemocný, nebo skrupulozní – přehnaně sebekritický – že se jenom ohlédne za nějakou ženou ale už o tom mluví jako o smilstvu) !

     Jak už jsem psal výše, jsme v právním státě – pokud byl spáchán zločin, musí to řešit POLICIE. Nikoli zpovědník. A zcela logicky je třeba aby to řešila v první řadě oběť a její blízcí. Biskup musí spolupracovat v tom že předá policii elektronickou komunikaci, počítač obviněného, případně potvrdí či vyvrátí alibi. Tak jako každý jiný zaměstnavatel.

     Žijeme v době zvrácených mravů, ale lynčováním nevinných to nespravíme

     To už můžete rovnou chtít aby své klienty udávali i obhájci v trestních řízeních…

     Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář