Úvodní modlitbou začalo slavnostní shromáždění SRC v Karlsruhe

Zatímco se zvuk zvonů v německém Karlsruhe rozléhal městem, tisíce křesťanů se ve středu 31. srpna shromáždily v modlitebním stanu v centru na slavnostním setkání Světové rady církví (SRC). 

Zástupci z každého z osmi zeměpisných regionů, v nichž SRC působí, přinesli dary a obavy odrážející jejich vlastní kulturní a historický kontext. Mezinárodní shromáždění se modlilo v děkovné modlitbě k Bohu a připojilo své očekávání pro nadcházejících devět dní shromáždění: „Sdílíme naději, že se setkáme v hřejivé náruči Kristovy lásky, která nás pohání ke smíření a jednotě.“

Slavnostní obřad byl provázen barvami, pohybem, slovy, výjevy a zvuky z celé šíře světového křesťanského hnutí. Starobylé liturgické zpěvy, chvalozpěvy, tradiční tanec i moderní píseň rozhýbaly věřící.

SOUVISEJÍCÍ – Německé Karlsruhe přivítá kolem 4 000 lídrů ekumenického hnutí SRC

Úvodní modlitby upozornily na současné prostředí tohoto shromáždění a zazněl v nich nářek: „Sdílíme břemeno a bolest této doby pandemie Covid-19. Sdílíme břemeno a bolest ozbrojených konfliktů a jejich důsledků v podobě úmrtí, ničení a nucené migrace. Sdílíme břemeno a bolest již existujících pohrom nespravedlnosti, strukturální chudoby, násilí a stvoření, které trpí. Přinášíme vzpomínku na oběti všech těchto pandemií.“

Kazatelem dne byl patriarcha Jan X. z řecké pravoslavné církve Antiochie (v Sýrii) a celého Východu. Promluvil v arabštině, k dispozici byly i překlady do dalších jazyků. Patriarchova homilie vycházela z Ježíšova setkání se Samaritánkou u studny, vyprávění ze čtvrté kapitoly Janova evangelia. Navzdory velkým rozdílům v náboženském přesvědčení, pohlaví, kultuře a životním stylu Ježíš bral ženu vážně a hovořil s ní na osobní úrovni. Setkání s Ježíšem ji proměnilo.

Patriarcha vybízel k podobnému překonávání hranic. Vyzval své posluchače a jejich církve a národy, aby se „rozhodli projít trpícím Blízkým východem, jako se Kristus rozhodl projít Samařím. Projděte a pohleďte na tamní Kristovy milované, jako on pohlédl na Samařany, aniž byste přehlíželi ty, kteří se od vás liší, aniž byste vylučovali obyvatele Sýrie, Libanonu, Iráku a Svaté země Palestiny, zejména proto, že jejich předkové sloužili evangeliu smíření a šířili je mezi všemi národy.“

Mezi konkrétními poměry v Sýrii a sousedních zemích, které patriarcha uvedl, vyzval členy SRC, aby „pozvedli svůj hlas proti vylučování lidí na Blízkém východě a proti tomu, aby byli zbaveni potravin, léků a lékařského ošetření, a proti sankcím a ekonomickým blokádám pod záminkou politických neshod“. Vystupte proti zákazu křesťanů a jejich modliteb a chvalozpěvů, pocházejících z Kristovy věčnosti, ze země, po které Kristus šlapal a na které působili apoštolové. Pozvedněte hlas a apelujte na zveřejnění osudu metropolitů z Aleppa, Pavla a Youhanny, jejichž případ zůstává již více než devět let bez povšimnutí mezinárodního společenství.“

Když jsou lidé marginalizováni a zapomíná se na ně, uzavřel patriarcha, naděje na usmíření se vytrácí. Ale „kdykoli existuje skutečná empatie a zájem o situaci, akce podpory se stávají vážně míněnými a trvají, dokud nedosáhnou svého cíle. Křesťané v Antiochii si zaslouží ochranu před vyloučením, diskriminací, hladem, útlakem, trýzněním a smrtí.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. září 2022 Foto: Albin Hillert/WCC

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář