V brněnské pravoslavné církevní obci pokračuje patová situace

Brno – Tři týdny poté, co se duchovní Jozef Fejsak na několik hodin zamkul v chrámu svatého Václava, pokračuje v brněnské pravoslavné církevní obci patová situace. Posvátý synod, který měl podle dřívějších informací vyřešit rozpory někdy v polovině září, se zatím nesešel. Chrám zůstává uzavřený. Brněnští věřící většinově stojí za odvolaným knězem Fejsakem. Nadřízení z olomoucko-brněnské eparchie v oficiálních výstupech hovoří o vzpouře.

„Čím déle se bude vzpoura v Brně protahovat, tím rozsáhlejší škody církev utrpí,“ stojí na webu eparchie ve zprávě o setkání sboru moravských presbyterů. Setkání prý bylo „spontánním projevem jednomyslnosti a svornosti“ a podpořilo stanoviska vikárního biskupa Izaiáše.

SOUVISEJÍCÍPravoslavný chrám svatého Václava v Brně hlídala kvůli církevnímu sporu policie

Presbyterská konference však podle člena farní rady a tajemníka brněnské duchovní obce Michala Dvořáčka situaci vyřešit nemůže. „Oni nemohou nahradit kompetence synodu, ten naopak tvoří jen biskupové,“ napsal ČTK Dvořáček. Synod by se podle podle něj mohl konat v nadcházejících týdnech, část biskupů je v Česku, část na Slovensku. Nezbývá než doufat, uvedl Dvořáček

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Kněží, kteří se shromáždili na konferenci presbyterů, navrhli podle webu eparchie sestavit stručný morální kodex, který by jednoduše zakotvil principy kněžského chování. Na webu také stojí, že vzniklý problém se „vzbouřenou farností“ vyžaduje „Boží zásah, za který je potřeba se usilovně modlit.“ Proto účastníci setkání vyzvali duchovní a věřící k půstu za návrat situace v brněnské farnosti „ke kanonickému řádu a pravoslavné morálce“. Půst je dobrovolný a měl by se konat každé pondělí až do vyřešení situace, spolu se vzýváním svatého Václava, patrona brněnského chrámu.

Chrám přijel 30. srpna převzít od Fejsaka biskup Izaiáš. Fejsak se ale zavřel uvnitř. Kolem se shromáždili věřící, kteří jej hlasitě podporovali. Situace se uklidnila až po pěti hodinách. Zámečník vyměnil zámky, Fejsak vyšel ven a společně se zástupci policie a biskupa odjeli klíče uložit k tajemníkovi úřadu městské části Brno-střed. Chrám zůstává zavřený.

Situace kolem brněnské pravoslavné obce je dlouhodobě napjatá. Už loni byl Fejsak odvolán z funkce duchovního správce a ustanoven jen pomocným duchovním, letos měl farnost zcela opustit, s čímž ale nesouhlasí farní rada a rozhodnutí nerespektuje.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 20. září 2021 Foto: Wikipedia Commons – Pravoslavný chrám svatého Václava

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář