V Keni byl vysvěcen první nevidomý kněz

Vysvěcení vůbec prvního nevidomého katolického kněze v Keni pomůže lidem ukázat, že postižení nemusí být překážkou ke službě, řekl arcibiskup z Nyeri.

Arcibiskup Anthony Muheria z katolické arcidiecéze Nyeri se v poselství sdílené s ACI Africa, zamyslel nad vysvěcením na kněze, které 14. ledna přijal Michael Mithamo King’ori, jenž ztratil zrak, když sloužil jako jáhen.

Muheria v poselství z 15. ledna řekl, že kněžské svěcení Mithama King’oriho může pomoci lidem překonávat různé překážky, které vnímají ve svém životě.

Arcibiskup dodal, že kněžské svěcení Mithama King’oriho „je důvodem k velké radosti, protože navzdory svému omezení, navzdory překážkám, kterými musel projít, aby podal důkaz a svědectví o tom, že postižení není překážkou k odpovědi na Boží volání,“ informuje Catholic News Agency.

SOUVISEJÍCÍPapež František se setkal s křesťanským hnutím nevidomých a slabozrakých osob

Keňský katolický arcibiskup uvedl, že kněžské svěcení vůbec prvního nevidomého katolického kněze v Keni „je velkou výzvou“ pro všechny, aby dali příležitost lidem s postižením. 

Otec Mithamo King’ori byl vysvěcen na kněze spolu s dalšími pěti jáhny během mše svaté v areálu základní školy svatého Jana Bosca, které se zúčastnil emeritní arcibiskup Nyeri Peter Kairu, členové duchovenstva sloužícího v arcidiecézi, řeholnic, řeholníci a laici.

Ve svém poselství arcibiskup Muheria uvedl, že historické kněžské svěcení ve východoafrické zemi „je okamžikem, kdy je třeba také přijmout, že postižení je dar, které Bůh dává, aby tito lidé mohli rozvinout nové další dary a obohatit naši společnost“. 

Člen Opus Dei, který svou biskupskou službu zahájil v lednu 2004 jako biskup keňské diecéze Embu, uvedl, že považuje za politováníhodné, že část osob se zdravotním postižením je diskriminována.

„Mnohým našim dětem v těchto místech, ve školách, není přiznána důstojnost, která jim náleží. Toalety jsou špatně udělané, vychovatelů je málo, učitelů, kteří jsou tam posíláni, je velmi málo; neumějí si s nimi poradit,“ řekl Muheria a dodal, že existuje mnoho překážek omezujících dohled nad speciálními školami a zařízeními.

Na rodiny dětí s postižením se zapomíná, přitom potřebují sociální a finanční podporu, postěžoval si.

„My v církvi, vy ve farnosti, přijměte alespoň tuto výzvu. Alespoň pravidelně navštěvujme domovy rodin s postižením a školy dětí s postižením a pomáhejme, nejen dávat jídlo, ale pomáhat zlepšovat infrastrukturu,“ řekl Muheria.

„Věnujme více pozornosti lidem s postižením, pak v nich skutečně uvidíme Kristovu tvář. Oslovujte lidi v marginalizovaných oblastech, jak jen můžete; nemíjejte je. Buďme u toho, protože Kristus nás vyzývá, abychom se přiblížili svým bratrům a sestrám,“ dodal. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. ledna 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář