V Nepomuku vrcholí oslavy 300 let od blahořečení Jana Nepomuckého

Nepomuk – Slavnostní světová mše, kterou sloužil plzeňský biskup Tomáš Holub, byla jedním z vrcholů několikatýdenních oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého v jeho rodném městě Nepomuku. Na mši v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého, který stojí na místě údajného světcova rodného domu, měli být podle původních plánů kněží z řady zemí. Omezené cestování kvůli koronavirové pandemii ale plány překazilo a ze zahraničí nepřijel nikdo. Oslavy v Nepomuku vyvrcholí dnes na náměstí koncertem operní pěvkyně Evy Urbanové k poctě nejslavnějšího místního rodáka a pondělní podvečerní mší přesně v den, kdy byl Jan Nepomucký 31. května 1721 blahořečen.

„Ta hlavní myšlenka, která byla ještě před covidem, byla, že zde budou zástupci měst a spolků z celého světa, kteří jsou se sv. Janem Nepomuckým spojeni. Fyzicky to nebylo možné, ale my křesťané máme možnost se spojit duchovně, tak jsme to udělali a modlili jsme se, aby myšlenka svatého Jana, myšlenka integrity lidské osobnosti i v náročných situacích, byla vlastní všem, kteří se k němu hlásí,“ řekl ČTK k dnešní mši biskup Holub. I když původně velkolepě naplánované oslavy do značné míry omezila protipandemická opatření, mohly se uskutečnit aspoň v omezené podobě. „A je to první paprsek naděje, že se zase můžeme vracet k životu, který zase bude společný. Já jsem to tak zažíval, a tím pádem oslavy byly vlastně velmi radostné, i když byly velmi skromné,“ dodal biskup.

Jan Nepomucký se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel v roce 1393, kdy jeho umučené tělo nechal svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Dodnes není zcela jasné, proč Nepomucký upadl v nemilost. Podle některých pramenů kritizoval krále, legenda zas praví, že odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny. Většina historiků se ale kloní k názoru, že to byl důsledek sporů krále s pražským arcibiskupem. Nepomucký byl blahořečen v roce 1721 a svatořečen o osm let později. Posupně se zařadil mezi nejvýznamnější české světce a někdy je označován za světově nejznámějšího Čecha. Je zemským patronem Čech a Bavorska, patronem lodníků, vorařů, mlynářů, zpovědníků, mostů, bezpečného putování a šťastného návratu, patronem proti povodním a přírodním pohromám, pro katolíky je symbolem mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti.

Janu Nepomuckému jsou zasvěceny desítky kostelů nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku, USA či jižní Americe. Na světě existuje podle Pavla Motejzíka z Mikroregionu Nepomucko na 66.000 jeho soch od Jižní Ameriky přes USA, Evropu po Čínu či Filipíny. Zdobí mosty, hráze rybníků, návsi nebo náměstí. Kult se do světa dostal prostřednictvím misionářů i českých emigrantů. Například do Brazílie, kde má Nepomuk partnerství s městem São João Nepomuceno, ho údajně přinesli misionáři díky rakouské arcivévodkyni a manželce portugalského krále Jana V. Marii Anně Josefě Habsburské.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 30. května 2021 Foto: Wikimedia Commons – Tomáš Holub

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář