V Norsku byla nalezena vzácná mince z 10. století zobrazující Ježíše

Pomocí detektoru kovů byla nedávno v norských horách nalezena vzácná zlatá mince, na které je vyobrazen Ježíš Kristus držící Bibli.

Podle úřadů norského města Vestre Slidre se jedná o známou minci zvanou histamenon nomisma, která byla poprvé zavedena kolem roku 960 n. l. a používala se jako standardní byzantské platidlo.

SOUVISEJÍCÍJudské království se rozšířilo dříve, než se archeologové domnívali, zjistila nová studie

„Uchovala se ve výjimečně zachovalém stavu. Mince se zdá být z velké části nezměněna od doby, kdy byla ztracena,“ uvádí se podle Evangelical Focus v prohlášení místních úřadů.

Na základě tří tečkovaných čar, které se nacházejí na okraji mince, což je designový prvek běžně používaný v tomto období, se odborníci domnívají, že mince má původ v Byzantské říši a byla ražena v Konstantinopoli někdy mezi lety 977 a 1025.

Kromě obrazu Ježíše na jedné straně mince jsou na druhé straně zobrazeni bývalí byzantští císaři Basil II. a Konstantin VIII, spoluvládci území nazývané také Východořímská říše.

Na minci jsou také dva písemné nápisy. Jeden, napsaný latinsky u Kristovy ražby, říká: „Ježíš Kristus, král těch, kteří vládnou“. Druhý, napsaný řecky na opačné straně mince, říká: „Basil a Konstantin, císaři Římanů“.

 Odborníci se snažili zjistit, jak se mince dostala do Norska. Jednou z hypotéz je, že artefakt patřil Haraldu Hardrådemu, který předtím, než se stal králem, sloužil jako člen gardy byzantského císaře.

„V té době bylo zvykem, že stráže dostaly právo vyplenit palác a vzít si všechny cennosti, které našly, když císař zemřel. Během Haraldova působení v Byzanci zemřeli tři císaři,“ vysvětlili norští odborníci.

Podle dalších teorií se zlatá mince mohla dostat i do raného norského obchodu se solí, jehož přepravní trasy vedly kolmo ze západního Norska napříč zemí, že ji ztratil duchovní na jedné ze svých misijních cest, nebo že se používala při obchodu mezi obchodníky.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. prosince 2023 Foto: Innlandet fylke

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář