V opatském kostele kláštera Želiv viděli návštěvníci Santiniho hru se světlem

Želiv – V kostele želivského premonstrátského kláštera při západu slunce návštěvníci viděli Santiniho hru se světlem. Opakuje se jednou v roce, na dnešní církevní svátek Narození Panny Marie, jemuž je opatský kostel zasvěcený. Nejdřív to vypadalo tak, že se kvůli dešti tentokrát úkaz neobjeví. Okolo 18:00 se ale husté mraky protrhávaly a slunce začalo prosvítat kostelními okny.

Světelná koruna asi o půl hodiny později doputovala k hlavnímu oltářnímu obrazu, jen ve chvíli, kdy měla vystoupat nad hlavu Panny Marie, světlo na chvíli ochablo.

SOUVISEJÍCÍV želivském klášteře se stal opatem Tadeáš Robert Spišák, vystřídal opata Šimka

Světelnou hru do svého díla zakomponoval architekt Jan Blažej Santini-Aichel (1677 až 1723), který přestavbu kostela projektoval. Do želivského opatství kvůli tomu přišel v roce 1714, na pozvání opata Jeronýma Hlíny.

„Na to, že Santini navrhoval loď našeho kostela a ta okna tak, aby se ta korunka vytvořila přesně na svátek Narození Panny Marie a takhle večer se vlastně uskutečnila jakási korunovace Panny Marie, královny všech svatých, jak ji uctíváme, tak to je geniální na tu dobu,“ řekl ČTK želivský opat Tadeáš Robert Spišák. O světelném jevu se sám dověděl od jedné paní přes sociální síť. „Napsala, prý se tam má objevit nějaká korunka, že to slyšela od babičky, sama to ale neviděla,“ uvedl. Na internetu teď mohou lidé najít i záznamsvětelného úkazu z minulých let.

Na hlavní oltář s obrazem narození Panny Marie sluneční paprsky procházející okny ve vchodu kostela odrážely mohutnou svatováclavskou korunu, která tam je nad varhanami. Jak odraz putuje 50 metrů dlouhým kostelem, světelná koruna se zmenší asi do 30 centimetrů. Obraz je znát už asi tři dny předem, ale jeho kontury jsou jasné 8. září při západu slunce, uvedla průvodkyně Helena Jelínková. Světelnou hru sama viděla mnohokrát. „Já o tom vím, jsem tady odtud. Místo pohádek jsem četla pověsti,“ řekla.

Chrám byl podle návrhu Santiniho upravený ve stylu gotizujícího baroka po požáru v roce 1712. Světelný úkaz podle marketingového manažera kláštera Michala Hájka připomíná také Santiniho vztah k Panně Marii. „I v závěti potom prosil pozůstalé, aby se přimluvili za jeho duši právě k Marii a Janu Nepomuckému,“ řekl.

Santiniho stavby na Vysočině letos v širším měřítku přestavuje veřejnosti program připravený při příležitosti 300 let od svěcení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Poutní areál na Zelené hoře patří mezi památky UNESCO, oslavy tam vyvrcholí koncem tohoto měsíce.

Želivský klášter, který je národní kulturní památkou, připomíná v tomto roce geniálního stavitele hranými prohlídkami, poslední bude 17. září. Další akce by tam měly následovat v příštím roce, kdy uplyne 300 let od Santiniho úmrtí.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 9. září 2022 Foto: Wikimedia Commons – klášter Želv

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář