Valdenští schválili žehnání homosexuálnímu soužití

Itálie. Synoda valdensko-metodistického církevního společenství, ke kterému se hlásí v Itálii a zahraničí asi 60 tisíc lidí, schválilo většinou hlasů, již dříve zavedené žehnání soužitím osob téhož pohlaví. Vedení tohoto nevelkého společenství tak učinilo s odvoláním na italský státní zákon o soužití osob téhož pohlaví v dokumentu nadepsaném „O rodinách“ a schváleném většinou hlasů, nikoli však jednomyslně. Právě disidenti tohoto společenství reagovali na stránkách časopisu Sentieri antichi valdesi na rozhodnutí valdenské synody způsobem, který stojí za zmínku: „Dospěli jsme k tomu nejradikálnějšímu rouhání – komentují. Boží Slovo bylo radikálně odmítnuto a nahrazeno genderovou homoideologií. Je to odpad a apostase.“

Oficiální dokument vedení valdensko-metodistického společenství, jak odůvodňují, totiž uvádí, že podmínkou k přijetí zmíněného požehnání je vyjádření vůle „žít tento svazek podle učení evangelia“. „Homosexuální svazek podle učení evangelia?“ – diví se valdenští věřící disidenti a pokračují: „Slovo evangelium je tu evidentně chápáno flexibilně a použito anomálně.“ „Bible je dnes popírána způsobem natolik hlubokým, že biblicky podložené stanovisko, tedy v tomto případě odmítnutí liturgického slavení homosexuality, nemůže už být jako takové ani definováno.“

Valdensko-metodistický synodní dokument odkazuje na biskupskou synodu katolické církve o rodině, což disidenti komentují: „Při zmínce o trvajících odlišnostech od katolíků není zmíněna ta pravá, tzn. že naším základem je sola Scriptura. Krásná jsou slova o trvalém svazku a velmi sugestivní slova o smlouvě milosti s Bohem, ale kde je nějaká smlouva, koná-li se opak toho, co Bůh ve svém Slovu říká?“ – ptají se valdenští disidenti. „Cílem je – konstatují – relativizovat rodinu i Boží slova, které je v Písmu velice zřetelné, když mluví o tom, co je rodina, a co nikoli. Nazývat rodinou to, co Bible nazývá ohavností, je krásným příkladem relativizace. Přesněji řečeno, znamená to vykašlat se na Boží slovo i samotného Boha, avšak – aby nebyli příliš pohoršeni plátci příspěvků na církev – činí se tak mlhavými frázemi.“

Asi nejúdernější formulací reagovali ve zmíněném článku věřící z valdensko-metodistické obce na to, že synoda jejich představených schvaluje také adopci dětí dvojicemi téhož pohlaví. „Homosexuálním dvojicím – píší – je tak dáno právo připravit dítě o jednoho z rodičů s cílem učinit si z něj svého potomka, což je ve vlastním a pravém smyslu slova lidská oběť na oltáři bůžka Genderu“ – tolik z vyjádření některých věřících valdensko-metodistické církevní komunity v reakci na závěry jejich nedávno skončené synody.

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas
Foto: Synoda valdensko-metodistického hnutí 2016,  Presbyterian mission

 

2 Komentáře

    • Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. 24 Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. 25 Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 28 A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. (List Rim 1, 23-28)

      Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani mäkci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nadávači, ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.(1Kor 6:9-10)

      Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář