Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii

Svatý stolec varoval před kontroverzním návrhem zákona o tzv. homotransfobii, o kterém diskutuje italský parlament. Vedoucí papežské diplomacie arcibiskup Paul Gallagher zaslal italskému ministerstvu zahraničí verbální nótu. Podle Vatikánu by přijetí tzv. zákona Zan porušilo dohodu o revizi konkordátu.

  Italská média věnují pozornost bezprecedentnímu charakteru takového kroku ze strany vatikánské diplomacie. Její význam pro Vatikánský rozhlas vysvětlil profesor Cesare Mirabelli, bývalý předseda italského ústavního soudu.

„Dohoda o revizi konkordátu poskytuje církvi práva, která jsou již zaručena samotnou ústavou. Jedná se pouze o posílení ústavních práv. Týká se zejména svobody vzdělávání, svobody udělovat učitelský mandát úřad v církvi a svobodu vyjadřovat své myšlenky slovem, psanou formou a jinými prostředky. Tyto svobody jsou do jisté míry ohroženy návrhem nového zákona. Nejde tedy o zpochybňování ochrany určitých kategorií osob, protože to je politická volba, kterou má stát právo učinit. Nejedná se o zásah do přijetí zákona, ale o upozornění, že některé aspekty zákona by byly škodlivé a v rozporu se závazky, které stát přijal.”

Jaké aspekty máte na mysli?

„Zejména záruky svobody vyjadřování a svědomí, které mohou být spojeny s antropologickým hodnocením určitých aspektů. Zvláště riskantní je, pokud by ustanovení trestních norem mohlo omezit svobodu projevu a myšlení. V tomto ohledu je verbální nóta Svatého stolce sdělením, které upozorňuje na riziko poškození některých aspektů svobody, které dohoda o revizi konkordátu zaručuje. Nóta tedy nežádá  žádná privilegia.“

Jak dodává profesor Mirabelli, veřejná debata k problematičnosti navrhovaného zákona nemlčí a právníci vidí řadu nedostatků.  Poukazuje zejména na nutnost předejít riziku spojeným se zavedením trestněprávního postihu pro vyjádření nebo chování, která plynou z přesvědčení, nejsou nijak agresivní, násilná, ani nepodněcují k nenávisti, ale jiní se o ně mohou opírat ve svém jednání. Dalším kritickým bodem je svoboda školy a svoboda výchovy dodává. Nóta Svatého stolce tedy nechce omezovat záruky pro slabé osoby, lidská důstojnost patří všem bez rozdílu, konstatuje profesor Mirabelli a vatikánskou nótu charakterizuje jako “včasné upozornění na riziko”.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 22. června 2021 Foto: Wikimedia Commons – Vatikán

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář